Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Försäljning & intäkter

Bokföra försäljning av varor i Sverige och faktura vid varuförsäljning (bokföring med exempel)

Vid försäljning av varor till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i Sverige är omsättningen momspliktig för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Bokföra försäljning av varor på export och vara till land utanför EU (bokföring med exempel)

Vid försäljning av varor till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (export) är omsättningen momsfri för en säljande redovisningsenhet.

Bokföra försäljning av varor till annat EU-land (bokföring med exempel)

Vid försäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momsfri och vid försäljning till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momspliktig (om leverans sker från ett EU-land).

Bokföra försäljning med omvänd skattskyldighet i Sverige (bokföring med exempel)

Om reglerna för omvänd skattskyldighet skall tillämpas vid en försäljning av varor och tjänster till en momsregistrerad person i Sverige så skall säljaren inte ta ut någon moms på fakturan.Bokföra försäljning till fartyg och flygplan (bokföring med exempel)

Försäljning av varor och tjänster till fartyg eller flygplan kan vara momspliktig eller momsfri omsättning beroende på om försäljningen räknas som svensk omsättning, export eller EG-handel.

Bokföra försäljningsinkomster och försäljningsintäkter (bokföring med exempel)

Försäljningsinkomster är ett verkligt, fastställt eller förväntat inflöde av likvida medel till en redovisningsenhet på grund av försäljning och försäljningsintäkter är värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod.

Bokföra hyresintäkter och hyresinkomster (bokföring med exempel)

Hyresinkomster och hyresintäkter uppstår i en redovisningsenhet som upplåter lokaler och/eller lägenheter i fastigheter till hyresgäster.

Bokföra inkassokrav till kund och erhållen inkassoavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet eller ett ombud (inkassoföretag) för en redovisningsenhet får skicka inkassokrav till kunder som inte har betalat sina fakturor inom förfallotiden.Bokföra inkomst av reklamskatt, annonsskatt och tryckskatt (bokföring med exempel)

Reklamskatt är en punktskatt som skall redovisas och betalas på försäljningsinkomster avseende annonser och reklam enligt reklamskattelagen (1972:266).

Bokföra inkomster från Google Adsense (bokföring med exempel)

Inkomster från Google Adsense är skattepliktiga avseende inkomstskatt men inte skattepliktiga avseende moms då inkomsterna erhålls från Google i Irland.

Föregående | Sida: 3 av 5 | Nästa