Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Försäljning & intäkter

Bokföra försäljning till fartyg och flygplan (bokföring med exempel)

Försäljning av varor och tjänster till fartyg eller flygplan kan vara momspliktig eller momsfri omsättning beroende på om försäljningen räknas som svensk omsättning, export eller EG-handel.

Bokföra försäljningsinkomster och försäljningsintäkter (bokföring med exempel)

Försäljningsinkomster är ett verkligt, fastställt eller förväntat inflöde av likvida medel till en redovisningsenhet på grund av försäljning och försäljningsintäkter är värdet av utförda prestationer under en redovisningsperiod.

Bokföra hyresintäkter och hyresinkomster (bokföring med exempel)

Hyresinkomster och hyresintäkter uppstår i en redovisningsenhet som upplåter lokaler och/eller lägenheter i fastigheter till hyresgäster.

Bokföra inkassokrav till kund och erhållen inkassoavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet eller ett ombud (inkassoföretag) för en redovisningsenhet får skicka inkassokrav till kunder som inte har betalat sina fakturor inom förfallotiden.

Bokföra inkomst av reklamskatt, annonsskatt och tryckskatt (bokföring med exempel)

Reklamskatt är en punktskatt som skall redovisas och betalas på försäljningsinkomster avseende annonser och reklam enligt reklamskattelagen (1972:266).

Bokföra inkomster från Google Adsense (bokföring med exempel)

Inkomster från Google Adsense är skattepliktiga avseende inkomstskatt men inte skattepliktiga avseende moms då inkomsterna erhålls från Google i Irland.

Bokföra inkomster från medlemsavgifter (bokföring med exempel)

Inkomster från medlemsavgifter är skattefria (ej skattepliktiga) och momsfria (ej momspliktiga) i en förening enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och momslagen (1994:200).

Bokföra kreditfaktura till utlandet och kreditfaktura i utländsk valuta (bokföring med exempel)

En kreditfaktura i utländsk valuta är en minusfaktura som helt eller delvis krediterar en faktura i utländsk valuta.

Bokföra lämnade kassarabatter och rabatt vid snabb betalning (bokföring med exempel)

Kassarabatter innebär ett avdrag från en fakturafordran som ges vid inbetalningstillfället och som används för att uppmuntra kunderna till snabb betalning av en kundfaktura.

Bokföra lämnade kvantitetsrabatter och mängdrabatter (bokföring med exempel)

Kvantitetsrabatter och mängdrabatter är avdrag från en redovisningsenhets ordinarie priser som görs för att uppmuntra kunder till beställningar av stora kvantiteter eller till beställningar med högt ordervärde.

Föregående | Sida: 3 av 5 | Nästa
Chatta med Abot 001