Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Försäljning & intäkter

Bokföra betalningsföreläggande till kund och erhållna kfm-avgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet eller ett ombud (inkassoföretag) för en redovisningsenhet kan ansöka om betalningsföreläggande och utmätning hos kronofogden avseende kunder som inte har betalat sina fakturor inom förfallotiden.

Bokföra betalningspåminnelser till kunder och erhållen påminnelseavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet skickar betalningspåminnelser till kreditkunder för att påminna dem om att det finns förfallna fakturor hos redovisningsenheten som ännu inte har blivit betalda.

Bokföra crowdfunding, gräsrotsfinansiering (bokföring med exempel)

Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering är en finansieringsform som innebär att en stor grupp av personer bidrar med likvida medel eller andra tillgångar till en redovisningsenhet, med eller utan motprestation.

Bokföra eget uttag av tjänster (bokföring med exempel)

Ett eget uttag av tjänster från en näringsverksamhet till delägare, närstående till delägare eller anställda för deras privata bruk skall förmånsbeskattas.


Bokföra egna uttag av varor och eget varuuttag (bokföring med exempel)

Ett uttag av varor för privat nyttjande från ett företag till en ägare, en närstående till en ägare eller en anställd skall förmånsbeskattas.

Bokföra erhållen förseningsavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som säljer till andra företag eller myndigheter kan ta ut en förseningsavgift om 450 SEK efter förfallodatum enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Bokföra erhållna skadestånd (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan erhålla skadestånd på grund av sakskador, felaktig rådgivning, driftavbrott och andra händelser som orsakar ekonomisk skada för redovisningsenheten.

Bokföra faktura till utlandet och faktura i utländsk valuta (bokföring med exempel)

Företag som säljer varor eller tjänster till privatpersoner eller företag i utlandet kan fakturera dessa kunder i deras hemvaluta.


Bokföra faktureringsavgifter, fakturaavgifter och expeditionsavgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura kan ta ut en faktureringsavgift på fakturan, detta för att kompensera för merkostnader och för att uppmuntra till förskottsbetalning.

Bokföra förskott från kunder, förskottsbetalning och kundförskott (bokföring med exempel)

Ett förskott från en kund innebär att en kund betalar en redovisningsenhet för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har blivit utförda.

| Sida: 1 av 5 | Nästa