Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Försäljning & intäkter

Bokföra betalningsföreläggande till kund och erhållna kfm-avgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet eller ett ombud (inkassoföretag) för en redovisningsenhet kan ansöka om betalningsföreläggande och utmätning hos kronofogden avseende kunder som inte har betalat sina fakturor inom förfallotiden.

Bokföra betalningspåminnelser till kunder och erhållen påminnelseavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet skickar betalningspåminnelser till kreditkunder för att påminna dem om att det finns förfallna fakturor hos redovisningsenheten som ännu inte har blivit betalda.

Bokföra crowdfunding, gräsrotsfinansiering (bokföring med exempel)

Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering är en finansieringsform som innebär att en stor grupp av personer bidrar med likvida medel eller andra tillgångar till en redovisningsenhet, med eller utan motprestation.

Bokföra dropshipping, försäljning utan lager (bokföring med exempel)

Dropshipping är en affärsmodell som innebär att man bedriver handel (e-handel) utan att behöva ha ett eget varulager, varorna skickas direkt från leverantören till slutkunden efter lagd order. Den leverantör som ansvarar för att tillverka en produkt, lagerhålla en produkt och skicka en produkt till slutkunden kallas för Dropshipper.


Bokföra eget uttag av tjänster (bokföring med exempel)

Ett eget uttag av tjänster från en näringsverksamhet till delägare, närstående till delägare eller anställda för deras privata bruk skall förmånsbeskattas.

Bokföra egna uttag av varor och eget varuuttag (bokföring med exempel)

Ett uttag av varor för privat nyttjande från ett företag till en ägare, en närstående till en ägare eller en anställd skall förmånsbeskattas.

Bokföra erhållen förseningsavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som säljer till andra företag eller myndigheter kan ta ut en förseningsavgift om 450 SEK efter förfallodatum enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Bokföra erhållna skadestånd (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan erhålla skadestånd på grund av sakskador, felaktig rådgivning, driftavbrott och andra händelser som orsakar ekonomisk skada för redovisningsenheten.


Bokföra faktura till utlandet och faktura i utländsk valuta (bokföring med exempel)

Företag som säljer varor eller tjänster till privatpersoner eller företag i utlandet kan fakturera dessa kunder i deras hemvaluta.

Bokföra faktureringsavgifter, fakturaavgifter och expeditionsavgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som erbjuder sina kunder kredit via en kundfaktura kan ta ut en faktureringsavgift på fakturan, detta för att kompensera för merkostnader och för att uppmuntra till förskottsbetalning.

| Sida: 1 av 5 | Nästa