Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

K1 Ideella föreningar

01. Tillämpning, vilka får tillämpa BFNAR 2010:1 (K1 IF)

Ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) ska tillämpa detta allmänna råd.

02. Definitioner (K1 IF)

Här presenteras definitioner och principer för ideella föreningar och trossamfund som tillämpar redovisningsnormen k1.

03. Vad som ska bokföras i föreningen (K1 IF)

En förening skall bokföra tillgångar, skulder, inkomster och utgifter i enlighet med det här kapitlet.

04. Löpande bokföring (K1 IF)

En förening får bokföra enligt kontantmetoden eller enligt faktureringsmetoden.


05. Det förenklade årsbokslutet (K1 IF)

Resultaträkningen och balansräkningen ska upprättas enligt uppställningsformen i bilaga 2.

06. Balansräkningen (K1 IF)

I detta kapital behandlas vilka poster som skall tas upp i balansräkningen, när de skall tas upp och till vilket värde de skall tas upp.

07. Resultaträkningen (K1 IF)

I detta kapital behandlas vilka poster som skall tas upp i resultaträkningen, när de skall tas upp och till vilket värde de skall tas upp.