Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K1 Ideella föreningar

01. Tillämpning, vilka får tillämpa BFNAR 2010:1 (K1 IF)

Ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) ska tillämpa detta allmänna råd.

02. Definitioner (K1 IF)

Här presenteras definitioner och principer för ideella föreningar och trossamfund som tillämpar redovisningsnormen k1.

03. Vad som ska bokföras i föreningen (K1 IF)

En förening skall bokföra tillgångar, skulder, inkomster och utgifter i enlighet med det här kapitlet.

04. Löpande bokföring (K1 IF)

En förening får bokföra enligt kontantmetoden eller enligt faktureringsmetoden.05. Det förenklade årsbokslutet (K1 IF)

Resultaträkningen och balansräkningen ska upprättas enligt uppställningsformen i bilaga 2.

06. Balansräkningen (K1 IF)

I detta kapital behandlas vilka poster som skall tas upp i balansräkningen, när de skall tas upp och till vilket värde de skall tas upp.

07. Resultaträkningen (K1 IF)

I detta kapital behandlas vilka poster som skall tas upp i resultaträkningen, när de skall tas upp och till vilket värde de skall tas upp.