Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

K1 Ideella föreningar

01. Tillämpning, vilka får tillämpa BFNAR 2010:1 (K1 IF)

Ideella föreningar, registrerade trossamfund och registrerade organisatoriska delar av sådana samfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) ska tillämpa detta allmänna råd.

02. Definitioner (K1 IF)

Här presenteras definitioner och principer för ideella föreningar och trossamfund som tillämpar redovisningsnormen k1.

03. Vad som ska bokföras i föreningen (K1 IF)

En förening skall bokföra tillgångar, skulder, inkomster och utgifter i enlighet med det här kapitlet.

04. Löpande bokföring (K1 IF)

En förening får bokföra enligt kontantmetoden eller enligt faktureringsmetoden.


05. Det förenklade årsbokslutet (K1 IF)

Resultaträkningen och balansräkningen ska upprättas enligt uppställningsformen i bilaga 2.

06. Balansräkningen (K1 IF)

I detta kapital behandlas vilka poster som skall tas upp i balansräkningen, när de skall tas upp och till vilket värde de skall tas upp.

07. Resultaträkningen (K1 IF)

I detta kapital behandlas vilka poster som skall tas upp i resultaträkningen, när de skall tas upp och till vilket värde de skall tas upp.