Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Lathund för belopp och procentsatser

Här hittar du en lathund för belopp och procentsatser avseende år 2024. Här kan du hitta information om skattefria schablonbelopp, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, arbetsgivaravgift, traktamente, egenavgift, representation, och fastighetsavgift med mera för år 2024.

Arbetsgivaravgifter 2024
Födda 1958 - : 31,42 %
Födda 1938 - 1957: 10,21 %
Födda 1937 eller tidigare: 0 %

Egenavgifter 2024
Födda 1958 - : 28,97 %
Födda 1938 - 1957: 10,21 %
Födda 1937 eller tidigare: 0 %

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2024
Alla som har passiv näringsverksamhet: 24,26 %

Särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK) 2024
Särskild inkomstskatt: 25 %

Prisbasbelopp 2024
57 300 kr

Förhöjt prisbasbelopp 2024
58 500 kr

Inkomstbasbelopp 2024
76 200 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt - 2024
Skiktgräns (20%) 598 500 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång - 2024
Brytpunkt (20%) 615 300 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång - 2024
Brytpunkt (20%) 697 300 kr

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2024
204 325 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2023)

Statslåneränta 2023
Genomsnittlig statslåneränta: 2,48 %
2023-11-30: 2,62 %

Skattefri årsinkomst 2024
24 237 kr

Skattefria traktamenten 2024
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 290 kr
Halv dag 145 kr
Efter tre månader 203 kr
Efter två år 145 kr
Nattraktamente 145 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2024
Traktamente 290 kr 203 kr 145 kr 87 kr
Reducering för:
Mat hela dagen 261 kr 183 kr 131 kr 78 kr
Lunch och middag 203 kr 142 kr 102 kr 61 kr
Lunch eller middag 102 kr 71 kr 51 kr 30 kr
Frukost 58 kr 41 kr 29 kr 17 kr

Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2024
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Representation 2024
Extern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr

Intern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr

Gåvor utan moms 2024
Representationsgåva 300 kr
Reklamgåva 300 kr

Kostförmån 2024
Frukost 60 kr
Lunch eller middag 120 kr
Helt fri kost (minst 3 måltider) 300 kr

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2024
Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:
Marknadsvärdet inkl. moms
Vid skatteavdrag och redovisning på individnivå (arbetsgivardeklaration):
Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

Skattefria gåvor till anställda 2024
Julgåva 550 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1 650 kr inkl moms
Minnesgåva 15 000 kr inkl moms
(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

Resa bostad - arbetsplats 2024
Egen bil 25 kr/mil
Förmånsbil
- el (helt eldriven) 9,50 kr/mil
- bensin, diesel, hybrid, etanol m.m. 12 kr/mil
Motorcykel 12,5 kr/mil
Mopedbil / EPA-traktor / A-traktor 12,5 kr/mil
Moped 6 kr/mil
Cykel 350 kr/år

Avdrag för kostnader som överstiger: 11 000 kr

Fastighetsavgift för småhus 2024
Den kommunala avgiften för småhus är 9 525 kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Mervärdesskatt (moms) 2024
25 % (20 % av priset), den generella skattesatsen för moms
12 % (10,71 % av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

Lathund för belopp och procent år 2023