Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Lathund för belopp och procentsatser

Här hittar du en lathund för belopp och procentsatser avseende år 2018. Här kan du hitta information om skattefria schablonbelopp, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, arbetsgivaravgift, traktamente, egenavgift, representation, och fastighetsavgift med mera för år 2018.

Arbetsgivaravgifter 2018
Födda 1953 - : 31,42 %
Födda 1938 - 1952: 16,36 %

Egenavgifter 2018
Födda 1953 - : 28,97 %
Födda 1938 - 1952: 16,36 %

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2018
Födda 1937 och tidigare: 6,15 %
Alla som har passiv näringsverksamhet: 24,26 %

Prisbasbelopp 2018
45 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp 2018
46 500 kr

Inkomstbasbelopp 2018
62 500 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång - 2018
Brytpunkt 1 (20%) 468 700 kr
Brytpunkt 2 (25%) 675 700 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång - 2018
Brytpunkt 1 (20%) 494 300 kr
Brytpunkt 2 (25%) 694 900 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt - 2018
Skiktgräns 1 (20%) 455 300 kr
Skiktgräns 2 (25%) 662 300 kr

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2018
169 125 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2017)

Statslåneränta 2017
Genomsnittlig statslåneränta för 2017: 0,51 %
2017-11-30: 0,49 %

Skattefria traktamenten 2018
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 230 kr
Halv dag 115 kr
Efter tre månader 161 kr
Efter två år 115 kr
Nattraktamente 115 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2018
Traktamente 230 kr 161 kr 115 kr 69 kr
Reducering för:
Mat hela dagen 207 kr 145 kr 104 kr 62 kr
Lunch & middag 161 kr 113 kr 81 kr 48 kr
Lunch eller middag 81 kr 56 kr 40 kr 24 kr
Frukost 46 kr 32 kr 23 kr 14 kr

Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2018
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Representation 2018
Extern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Representationsgåva 180 kr
Golf, teater etc. 180 kr

Intern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr

Kostförmån 2018
Frukost 47 kr
Lunch/middag 94 kr
Helt fri kost 235 kr

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2018
Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:
Marknadsvärdet inkl. moms
Vid skatteavdrag och redovisning på kontrolluppgift:
Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

Skattefria gåvor till anställda 2018
Julgåva 450 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1.350 kr inkl moms
Minnesgåva 15.000 kr inkl moms
(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

Resa bostad - arbetsplats 2018
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil
- bensin, etanol m.m. 9,50 kr/mil
- diesel 6,50 kr/mil
Motorcykel 9,00 kr/mil
Mopedbil 9,00 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil
Cykel 250 kr/år

Avdrag för kostnader som överstiger: 11.000 kr

Fastighetsavgift för småhus 2018
Den kommunala avgiften för småhus är 7 812 kr eller högst 0,75 % av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de 5 första åren och halv avgift de följande fem åren, eller högst 0,375 % av tax.värdet om det ger en lägre avgift. Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Mervärdesskatt (moms) 2018
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

Lathund för belopp och procent år 2017

Hogia
Doxservr
Chatta med Abot 001