Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Lagar och förordningar
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Lathund för belopp och procentsatser

Här hittar du en lathund för belopp och procentsatser avseende år 2019. Här kan du hitta information om skattefria schablonbelopp, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, arbetsgivaravgift, traktamente, egenavgift, representation, och fastighetsavgift med mera för år 2019.

Arbetsgivaravgifter 2019
Födda 1954 - : 31,42 %
Födda 1938 - 1953: 10,21 % (från 1 juli 2019)

Egenavgifter 2019
Födda 1954 - : 28,97 %
Födda 1938 - 1953: 10,21 % (från 1 juli 2019)

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2019
Födda 1937 och tidigare: 0 % (från 1 juli 2019)
Alla som har passiv näringsverksamhet: 24,26 %

Prisbasbelopp 2019
46 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp 2019
47 400 kr

Inkomstbasbelopp 2019
64 400 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång - 2019
Brytpunkt 1 (20%) 504 400 kr
Brytpunkt 2 (25%) 703 000 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång - 2019
Brytpunkt 1 (20%) 547 500 kr
Brytpunkt 2 (25%) 733 300 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt - 2019
Skiktgräns 1 (20%) 490 700 kr
Skiktgräns 2 (25%) 689 300 kr

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2019
171 875 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2018)

Statslåneränta 2018
Genomsnittlig statslåneränta för 2018: 0,48 %
2018-11-30: 0,51 %

Skattefria traktamenten 2019
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 230 kr
Halv dag 115 kr
Efter tre månader 161 kr
Efter två år 115 kr
Nattraktamente 115 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2019
Traktamente 230 kr 161 kr 115 kr 69 kr
Reducering för:
Mat hela dagen 207 kr 145 kr 104 kr 62 kr
Lunch och middag 161 kr 113 kr 81 kr 48 kr
Lunch eller middag 81 kr 56 kr 40 kr 24 kr
Frukost 46 kr 32 kr 23 kr 14 kr

Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2019
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Representation 2019
Extern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr

Intern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr

Gåvor utan moms
Representationsgåva 300 kr
Reklamgåva 300 kr

Kostförmån 2019
Frukost 49 kr
Lunch eller middag 98 kr
Helt fri kost 245 kr

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2019
Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:
Marknadsvärdet inkl. moms
Vid skatteavdrag och redovisning på individnivå:
Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

Skattefria gåvor till anställda 2019
Julgåva 450 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1.350 kr inkl moms
Minnesgåva 15.000 kr inkl moms
(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

Resa bostad - arbetsplats 2019
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil
- bensin, etanol m.m. 9,50 kr/mil
- diesel 6,50 kr/mil
Motorcykel 9,00 kr/mil
Mopedbil 9,00 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil
Cykel 250 kr/år

Avdrag för kostnader som överstiger: 11.000 kr

Fastighetsavgift för småhus 2019
Den kommunala avgiften för småhus är 8 049 kr eller högst 0,75 % av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de 5 första åren och halv avgift de följande fem åren. Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Mervärdesskatt (moms) 2019
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

Lathund för belopp och procent år 2018

Doxservr
Chatta med Abot 001