Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Lathund för belopp och procentsatser

Här hittar du en lathund för belopp och procentsatser avseende år 2021. Här kan du hitta information om skattefria schablonbelopp, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, arbetsgivaravgift, traktamente, egenavgift, representation, och fastighetsavgift med mera för år 2021.

Arbetsgivaravgifter 2021
Födda 2003 - 2005: 10,21 % (Max lön om 25 000 kr/månad)
Födda 1956 - : 31,42 %
Födda 1938 - 1955: 10,21 %

Egenavgifter 2021
Födda 1956 - : 28,97 %
Födda 1938 - 1955: 10,21 %

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2021
Alla som har passiv näringsverksamhet: 24,26 %

Prisbasbelopp 2021
47 600 kr

Förhöjt prisbasbelopp 2021
48 600 kr

Inkomstbasbelopp 2021
68 200 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt - 2021
Skiktgräns (20%) 523 200 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång - 2021
Brytpunkt (20%) 537 200 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång - 2021
Brytpunkt (20%) 596 800 kr

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2021
183 700 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2020)

Statslåneränta 2020
Genomsnittlig statslåneränta: 0,03 %
2020-11-30: -0,10 %

Skattefria traktamenten 2021
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 240 kr
Halv dag 120 kr
Efter tre månader 168 kr
Efter två år 120 kr
Nattraktamente 120 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2021
Traktamente 240 kr 168 kr 120 kr 72 kr
Reducering för:
Mat hela dagen 216 kr 151 kr 108 kr 64 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr 84 kr 50 kr
Lunch eller middag 84 kr 59 kr 42 kr 25 kr
Frukost 48 kr 33 kr 24 kr 14 kr

Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2021
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Representation 2021
Extern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr

Intern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr

Gåvor utan moms 2021
Representationsgåva 300 kr
Reklamgåva 300 kr

Kostförmån 2021
Frukost 50 kr
Lunch eller middag 100 kr
Helt fri kost 250 kr

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2021
Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:
Marknadsvärdet inkl. moms
Vid skatteavdrag och redovisning på individnivå:
Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

Skattefria gåvor till anställda 2021
Julgåva 450 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1.350 kr inkl moms
Minnesgåva 15.000 kr inkl moms
(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

Resa bostad - arbetsplats 2021
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil
- bensin, etanol m.m. 9,50 kr/mil
- diesel 6,50 kr/mil
Motorcykel 9,00 kr/mil
Mopedbil 9,00 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil
Cykel 350 kr/år

Avdrag för kostnader som överstiger: 11.000 kr

Fastighetsavgift för småhus 2021
Den kommunala avgiften för småhus är 8 524 kr eller högst 0,75 % av tax.värdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2011 eller tidigare får hel befrielse från fastighetsavgift de 5 första åren och halv avgift de följande fem åren. Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Mervärdesskatt (moms) 2021
25% (20% av priset), den generella skattesatsen för moms
12% (10,71% av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6% (5,66% av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

Lathund för belopp och procent år 2020