Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Lathund för belopp och procentsatser

Här hittar du en lathund för belopp och procentsatser avseende år 2023. Här kan du hitta information om skattefria schablonbelopp, inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, arbetsgivaravgift, traktamente, egenavgift, representation, och fastighetsavgift med mera för år 2023.

Arbetsgivaravgifter 2023
Födda 2000 - 2004: 19,73 %, till och med 31 mars år 2023 (Lön upp till 25 000 kr/månad)
Födda 2005 - 2007: 10,21 % (Lön upp till 25 000 kr/månad)
Födda 1957 - 1999: 31,42 %
Födda 1938 - 1956: 10,21 %
Födda 1937 eller tidigare: 0 %

Egenavgifter 2023
Födda 1957 - : 28,97 %
Födda 1938 - 1956: 10,21 %
Födda 1937 eller tidigare: 0 %

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 2023
Alla som har passiv näringsverksamhet: 24,26 %

Särskild inkomstskatt (SINK) 2023
Särskild inkomstskatt: 25 %

Prisbasbelopp 2023
52 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp 2023
53 500 kr

Inkomstbasbelopp 2023
74 300 kr

Skiktgräns för statlig inkomstskatt - 2023
Skiktgräns (20%) 598 500 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång - 2023
Brytpunkt (20%) 613 900 kr

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång - 2023
Brytpunkt (20%) 683 200 kr

Gränsbelopp (enligt förenklingsregeln vid utdelning i fåmansföretag) 2023
195 250 kr (2,75 gånger inkomstbasbeloppet för 2022)

Statslåneränta 2022
Genomsnittlig statslåneränta: Kommer senare
2022-11-30: 1,94 %

Skattefri årsinkomst 2023
22 208 kr

Skattefria traktamenten 2023
Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)
Hel dag 260 kr
Halv dag 130 kr
Efter tre månader 182 kr
Efter två år 130 kr
Nattraktamente 130 kr (om arbetsgivaren ej betalt övernattning)

Reduceringsbelopp inrikes tjänsteresa 2023
Traktamente 260 kr 182 kr 130 kr 78 kr
Reducering för:
Mat hela dagen 234 kr 164 kr 117 kr 70 kr
Lunch och middag 182 kr 127 kr 91 kr 55 kr
Lunch eller middag 91 kr 64 kr 46 kr 27 kr
Frukost 52 kr 36 kr 26 kr 16 kr

Reducering av normalbeloppen vid utrikes tjänsteresa 2023
Helt fri kost 85 %
Lunch och middag 70 %
Lunch eller middag 35 %
Frukost 15 %

Representation 2023
Extern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Golf, teater etc. 180 kr

Intern utan moms
Frukost, lunch, middag 0 kr
Enklare förtäring 60 kr
Hyra, underhållning etc. vid personalfester 180 kr
Teater etc. 180 kr

Gåvor utan moms 2023
Representationsgåva 300 kr
Reklamgåva 300 kr

Kostförmån 2023
Frukost 55 kr
Lunch eller middag 110 kr
Helt fri kost (minst 3 måltider) 275 kr

Drivmedelsförmån i samband med bilförmån 2023
Vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter:
Marknadsvärdet inkl. moms
Vid skatteavdrag och redovisning på individnivå (arbetsgivardeklaration):
Marknadsvärdet inkl. moms x 1,2

Skattefria gåvor till anställda 2023
Julgåva 500 kr inkl moms
Jubileumsgåva 1 500 kr inkl moms
Minnesgåva 15 000 kr inkl moms
(t.ex. 25 års anställning, 50- eller 60-års dag)

Resa bostad - arbetsplats 2023
Egen bil 25 kr/mil
Förmånsbil
- el (helt eldriven) 9,50 kr/mil
- bensin, diesel, hybrid, etanol m.m. 12 kr/mil
Motorcykel 12,5 kr/mil
Mopedbil / EPA-traktor / A-traktor 12,5 kr/mil
Moped 6 kr/mil
Cykel 350 kr/år

Avdrag för kostnader som överstiger: 11.000 kr

Fastighetsavgift för småhus 2023
Den kommunala avgiften för småhus är 9 287 kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet om det ger en lägre avgift.

Hus som är nybyggda 2012 eller senare får hel befrielse från fastighetsavgift i 15 år.

Mervärdesskatt (moms) 2023
25 % (20 % av priset), den generella skattesatsen för moms
12 % (10,71 % av priset) t.ex livsmedel och restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset) t.ex böcker, tidskrifter och persontransporter

Lathund för belopp och procent år 2022