Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser

Bokföra borgensförbindelse och borgensåtagande (bokföring med exempel)

En borgensförbindelse är en ansvarsförbindelse som en fysisk eller juridisk person har ingått för en annan fysisk eller juridisk person.

Bokföra fastighetsinteckning och pantbrev (bokföring med exempel)

En fysisk eller juridisk person som vill låna pengar till en fastighet måste normalt lämna säkerhet till långivaren i form av ett eller flera pantbrev i fastigheten.