Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

K3 Icke noterade företag

01. Tillämpning, vilka får tillämpa BFNAR 2012:1 (K3)

Detta allmänna råd ska, med undantag av IFRS-företag, tillämpas av alla företag som tillämpar årsredovisningslagen (1995:1554) när en finansiell rapport upprättas.

02. Definitioner och principer (K3)

Här presenteras definitioner av begrepp och vägledande principer för företag som tillämpar redovisningsnormen BFNAR 2012:1.

03. Utformning och presentation av finansiell rapport (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när de finansiella rapporterna utformas och när en förvaltningsberättelse upprättas enligt BFNAR 2012:1.

04. Balansräkning (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när balansräkningen i en finansiell rapport upprättas enligt BFNAR 2012:1.


05. Resultaträkning (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när resultaträkningen i en finansiell rapport upprättas enligt BFNAR 2012:1.

06. Förändring i eget kapital (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när räkenskapsårets förändringar i eget kapital ska specificeras i den finansiella rapporten enligt BFNAR 2012:1.

07. Kassaflödesanalys (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när en kassaflödesanalys upprättas enligt BFNAR 2012:1.

08. Noter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på noter som ska lämnas i en finansiell rapport enligt BFNAR 2012:1.


09. Koncernredovisning och andelar i dotterföretag (K3)

Detta kapitel ska tillämpas när ett moderföretag redovisar andelar i dotterföretag enligt BFNAR 2012:1.

10. Byte av redovisningsprincip, ändrad uppskattning och bedömning samt rättelse av fel (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid byte av redovisningsprincip, ändrad uppskattning och bedömning samt rättelse av fel i tidigare finansiella rapporter enligt BFNAR 2012:1.

| Sida: 1 av 4 | Nästa