Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Periodkalkyl

Divisionskalkyl, divisionskalkylering och vad är divisionskalkyler? (ekonomistyrning)

En divisionskalkyl är en periodkalkyl. I en divisionskalkyl beräknas självkostnaden för ett kalkylobjekt.

Ekvivalentkalkyl och vad är ekvivalentkalkyler? (ekonomistyrning)

Ekvivalentkalkyler är periodkalkyler. Ekvivalentkalkyler kan användas av företag som har flera produkter som förbrukar samma resurser.

Minimikalkyl, minimikalkylering och vad är minimikalkyler? (ekonomistyrning)

En minimikalkyl är en periodkalkyl. En minimikalkyl tar bara hänsyn till rörliga kostnader och ignorerar fasta kostnader.

Normalkalkyl, normalkalkylering och vad är normalkalkyler? (ekonomistyrning)

En normalkalkyl är en periodkalkyl. En normalkalkyl är mer precis än en divisionskalkyl. I en normalkalkyl delas de totala kostnaderna under perioden upp i fasta och rörliga kostnader.


Periodkalkylering, periodkalkyl och vad är periodkalkyler? (ekonomistyrning)

Periodkalkyler är enkla kalkyler som också kallas processkalkyler. Periodkalkyler kan användas då produktionen är likartad mellan och under olika perioder.

Restkalkyl, restkalkylering och vad är restkalkyler? (ekonomistyrning)

I vissa produktionsanläggningar kan en biprodukt skapas när man tillverkar en huvudprodukt. Denna biprodukt blir till vare sig företaget vill det eller inte.

Underutnyttjande och undertäckning vid periodkalkylering (ekonomistyrning)

I en normalkalkyl använder man sig av normal volym när man beräknar den fasta kostnaden per styck. Den verkliga volymen kan vara lägre än den normala och man pratar då om underutnyttjande.

Vad är ekvivalentmängd? (ekonomistyrning)

Ekvivalentmängd beräknas i ekvivalentkalkyler. Ekvivalentmängd motsvaras av produkters ekvivalenttal multiplicerat med produkters volym.


Vad är ekvivalenttal? (ekonomistyrning)

Ekvivalenttal används i ekvivalentkalkyler. Ekvivalenttal är vägningstal som används för att fördela kostnader till produkter i ekvivalentkalkyler.

Vad är utnyttjandegrad? (ekonomistyrning)

I en normalkalkyl påverkas inte kostnaden per styck av utnyttjandegraden. Utnyttjandegraden är verklig volym i förhållande till normal volym.

| Sida: 1 av 2 | Nästa