Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Ekonomiskt ansvar

Analys av avvikelser och vad är avvikelseanalys? (ekonomistyrning)

Avvikelseanalys är en del av budgetuppföljningen. I en avvikelseanalys tittar man på skillnaderna mellan utfall och budget.

Ekonomiskt ansvar och ansvar för ekonomiskt utfall (ekonomistyrning)

Inom ekonomistyrningen tilldelar man chefer ekonomiskt ansvar. Ekonomiskt ansvar är ett ansvar att hålla en budget med ekonomiska mått och mål.

Flexibel budget och vad är en flexbudget? (ekonomistyrning)

En budget kan vara fast eller flexibel. En flexibel budget anpassar sig till ändrade förutsättningar. En resultatenhet som har en flexibel budget kan ha ansvar för försäljningspriset per styck och kostnaden per styck.

Incitamentsprogram, belöningssystem och belöningsprogram (ekonomistyrning)

Incitament är belöningar som är knutna till mått och ansvar i ekonomistyrningen. Incitament kan vara bra morötter för att få cheferna att prestera sitt allra bästa.Resultatenheter och vad är en resultatenhet? (ekonomistyrning)

En resultatenhet kan vara en produkt, en avdelning, en affärsenhet eller en division. En resultatenhet har ett resultatansvar.

Vad är budgetansvar? (ekonomistyrning)

Budgetansvar är ett ansvar att hålla en budget. Chefer med ekonomiskt ansvar har ett budgetansvar. Ett budgetansvar innebär att en chef tilldelas en budget som skall följas.

Vad är en fast budget? (ekonomistyrning)

En budget kan vara flexibel eller fast. En fast budget är alltid fast oberoende av hur förutsättningarna har förändrats vid utvärderingstillfället.

Vad är intäktsansvar? (ekonomistyrning)

Intäktsansvar är en form av ekonomiskt ansvar. Intäktsansvar är ett ansvar att hålla en budget med intäkter.Vad är kostnadsansvar? (ekonomistyrning)

Kostnadsansvar är en form av ekonomiskt ansvar. Kostnadsansvar är ett ansvar att hålla en budget med kostnader.

Vad är lönsamhetsansvar? (ekonomistyrning)

Lönsamhetsansvar är en form av ekonomiskt ansvar för chefer. Lönsamhetsansvar är ett ansvar hålla en budget som innehåller tillgångar, intäkter och kostnader.

| Sida: 1 av 2 | Nästa