Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Personalkostnader

Bokföra aktierelaterade ersättningar (bokföring med exempel)

Aktierelaterade ersättningar är ersättningar vars storlek bestäms av priset på en redovisningsenhets aktier eller andra egetkapitalinstrument vid en förutbestämd tidpunkt.

Bokföra arbetsgivardeklaration för a-skatt (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet skall redovisa utbetald bruttolön, skattepliktiga förmåner, avdragen preliminär a-skatt och arbetsgivaravgifter i en arbetsgivardeklaration.

Bokföra arbetsmarknadsförsäkringar, AMF-försäkringar och avtalsförsäkringar (bokföring med exempel)

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda som bland annat omfattar livförsäkringar, försäkringar mot arbetsskador och pensionsförsäkringar.

Bokföra avgångsvederlag och fallskärmsavtal (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet måste betala ut avgångsvederlag till en anställd vid uppsägning eller avskedande om det finns bestämmelser om det här i anställningsavtal eller om sådan ersättning förhandlats fram.Bokföra bensinförmån och förmån av fri bensin (bokföring med exempel)

En förmån av fri bensin är en skattepliktig bensinförmån för en anställd eller en delägare om utgifterna för bensin avseende privatkörning betalas av en redovisningsenhet.

Bokföra bilersättningar och ersättning för egen bil i tjänsten (bokföring med exempel)

Bilersättning är en kostnadsersättning som en redovisningsenhet betalar ut till anställda, uppdragstagare och delägare som kompensation för utlägg avseende drivmedel vid körning i tjänsten.

Bokföra bilförmån och förmån av fri bil (bokföring med exempel)

En skattepliktig bilförmån uppstår när en tjänstebil som tillhör en redovisningsenhet används för privat bruk i en omfattning som inte kan anses vara ringa.

Bokföra bonus, bonuslön och bonusersättning till anställda (bokföring med exempel)

Bonus är en kontant ersättning som utbetalas då en eller flera anställda har presterat bra under en viss period i enlighet med ett bonussystem och innebär att en redovisningsenhet får en utgift för bonuslön.Bokföra bostadsförmån och förmån av fri bostad (bokföring med exempel)

En skattepliktig bostadsförmån innebär att en redovisningsenhet tillhandahåller och bekostar en bostad som får disponeras av en anställd eller en delägare för boende eller fritidsändamål.

Bokföra bruttolöneavdrag och avdrag från bruttolönen (bokföring med exempel)

Ett bruttolöneavdrag är ett löneavdrag som görs direkt från den kontanta bruttolönen för en anställd vilket minskar den skattepliktiga lönen och arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren.

| Sida: 1 av 9 | Nästa