Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

K2 Mindre företag

00. Årsredovisning i mindre företag (K2)

Bokföringsnämnden (BFN) har i denna vägledning samlat de regler som ett mindre företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554) kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas.

01. Tillämpning och vilka får tillämpa BFNAR 2016:10 (K2)

Detta allmänna råd får endast tillämpas av företag som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554).

02. Grundläggande principer (K2)

Ett företag får avvika från de grundläggande redovisningsprinciperna som anges i 2 kap. 4 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) endast när det anges i detta allmänna råd.

03. Årsredovisningens utformning och presentation (K2)

Detta kapitel ska tillämpas när årsredovisningen utformas enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.


04. Uppställningsformer för årsredovisningen (K2)

Förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall enligt BFNAR 2016:10 ha det innehåll som beskrivs i detta kapitel.

05. Förvaltningsberättelsen (K2)

Detta kapitel ska tillämpas när förvaltningsberättelsen upprättas i enlighet med BFNAR 2016:10 för mindre företag.

06. Rörelseintäkter och rörelsens intäkter (K2)

I detta kapitel beskrivs hur rörelseintäkter skall redovisas och värderas enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

07. Rörelsekostnader och rörelsens kostnader (K2)

I detta kapitel beskrivs hur rörelsekostnader skall redovisas enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.


08. Finansiella poster och finansnetto (K2)

I detta kapitel beskrivs hur finansiella poster skall redovisas enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

09. Tillgångar (K2)

Det här kapitlet skall tillämpas vid redovisning av tillgångar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

| Sida: 1 av 3 | Nästa