Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Försäljning & intäkter

Bokföra förskott från kunder, förskottsbetalning och kundförskott (bokföring med exempel)

Ett förskott från en kund innebär att en kund betalar en redovisningsenhet för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har blivit utförda.

Bokföra försäkringsersättning och ersättning från försäkring (bokföring med exempel)

Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

Bokföra försäljning av grön teknik (bokföring med exempel)

Om en näringsidkare med F-skattesedel installerar grön teknik till kunder, kan privatpersoner från och med år 2021 få skattereduktion på kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT och RUT, kunden får avdraget direkt på fakturan.

Bokföra försäljning av mobiltelefoner (bokföring med exempel)

När en momsregistrerad redovisningsenhet säljer mobiltelefoner till en momsregistrerad person inom Sverige är omsättningen momsfri om beskattningsunderlaget uppgår till minst 100 000 SEK på fakturan, i annat fall är omsättningen momspliktig.Bokföra försäljning av presentkort och presentcheckar (bokföring med exempel)

Presentkort och presentcheckar gäller normalt för en viss butik eller kedja av butiker och efterfrågas för att ges bort som present vid födelsedag eller annan högtid.

Bokföra försäljning av ROT-arbeten (bokföring med exempel)

När en näringsidkare med F-skattesedel utför ROT-arbeten åt fysiska personer avseende deras privata bostad kan dessa fysiska personer få skattereduktion för husarbete.

Bokföra försäljning av RUT-arbeten (bokföring med exempel)

När en näringsidkare med F-skattesedel utför RUT-arbeten åt fysiska personer avseende deras privata bostad kan dessa fysiska personer få skattereduktion för husarbete.

Bokföra försäljning av tjänster i Sverige och tjänsteförsäljning (bokföring med exempel)

Försäljning av tjänster till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i Sverige utgör normalt momspliktig omsättning för en momsregistrerad redovisningenhet, vissa tjänster är dock momsfria.Bokföra försäljning av tjänster på export till land utanför EU (bokföring med exempel)

Vid försäljning av tjänster till momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (export) är omsättningen momsfri för en säljande redovisningsenhet.

Bokföra försäljning av tjänster till annat EU-land, tjänsteförsäljning EG (bokföring med exempel)

Vid försäljning av tjänster till näringsidkare i andra EU-länder än Sverige är omsättningen normalt momsfri och vid försäljning av tjänster till privatpersoner i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momspliktig.

Föregående | Sida: 2 av 5 | Nästa