Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Eget kapital

Bokföra avveckling av företag, avregistrering av företag och likvidation (bokföring med exempel)

Ett företag eller en ekonomisk förening kan avvecklas frivilligt genom eget beslut eller ofrivilligt genom beslut från tingsrätten eller bolagsverket.

Bokföra egen insättning och egna insättningar (bokföring med exempel)

Egna insättningar är kapitaltillskott, tillskott av egendom och tillskott för utgifter som görs av ägare eller medlemmar till ett företag eller en förening.

Bokföra eget kapital (bokföring med exempel)

Eget kapital är residualvärdet i en redovisningsenhets balansräkning och utgör substansvärdet för ägarnas eller medlemmarnas andelar i en redovisningsenhet.

Bokföra eget kapital i aktiebolag (bokföring med exempel)

Eget kapital i ett aktiebolag är den andel av tillgångarna i aktiebolaget som indirekt ägs av aktieägarna. Eget kapital i ett aktiebolag är det samlade bokföringsmässiga värdet för samtliga aktieägares aktier i ett aktiebolag.Bokföra eget kapital i bostadsrättsförening (bokföring med exempel)

Eget kapital i en bostadsrättsförening är den andel av tillgångarna i föreningen som kan tillskrivas medlemmarna. Eget kapital i en bostadsrättsförening är det bokföringsmässiga värdet för medlemmarnas andelar i föreningen.

Bokföra eget kapital i ekonomisk förening (bokföring med exempel)

Eget kapital i en ekonomisk förening är den andel av tillgångarna i föreningen som kan tillskrivas medlemmarna. Eget kapital i en ekonomisk förening är det bokföringsmässiga värdet för medlemmarnas andelar i föreningen.

Bokföra eget kapital i enskild firma (bokföring med exempel)

Eget kapital i en enskild firma är den andel av tillgångarna i den enskilda firman som den enskilda näringsidkaren kan tillgodoräkna sig själv.

Bokföra eget kapital i handelsbolag och kommanditbolag (bokföring med exempel)

Eget kapital i ett handelsbolag eller kommanditbolag är den andel av tillgångarna i bolaget som delägarna kan tillgodoräkna sig själva.Bokföra eget uttag och egna uttag (bokföring med exempel)

Egna uttag är uttag av pengar, uttag av egendom och uttag av inkomster som görs av ägare eller medlemmar till ett företag eller en förening.

Bokföra egna utlägg eller eget utlägg (bokföring med exempel)

Egna utlägg innebär att en ägare, medlem eller anställd betalar företagets eller föreningens utgifter med privata pengar.

| Sida: 1 av 3 | Nästa