Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Självkostnadskalkyl

Fördelningsnyckel och vad är fördelningsnycklar? (ekonomistyrning)

I en självkostnadskalkyl fördelas de indirekta kostnaderna från ett kostnadsställe till en kostnadsbärare med hjälp av en fördelningsnyckel.

Kalkylering och självkostnadskalkyl i handelsföretag (ekonomistyrning)

Kalkylering för handelsföretag är inte ett så utvecklat område som kalkylering i tillverkande företag. Kalkylering i handelsföretag är inte lika komplicerat som för tillverkande företag.

Kalkylering och självkostnadskalkyl i tillverkande företag (ekonomistyrning)

Kalkylering för tillverkande företag är ett väl utvecklat område. Kalkylering i tillverkande företag utgår oftast från en standardkalkyl som man sedan gör anpassningar i.

Kalkylering och självkostnadskalkyl i tjänsteföretag (ekonomistyrning)

Kalkylering i tjänsteföretag är inte ett så utvecklat område som kalkylering i tillverkande företag. Kalkylering i tjänsteföretag försvåras av att tjänsteföretag är olika och det är därför svårt att utveckla generella standardkalkyler för tjänsteföretag.

Påläggskalkyl, påläggskalkyler och vad är påläggskalkylering? (ekonomistyrning)

Påläggskalkylering är en form av självkostnadskalkyl. I påläggskalkylering används enbart direkta kostnader som fördelningsnycklar.

Självkostnadskalkyl, självkostnadskalkyler och vad är självkostnadskalkylering? (ekonomistyrning)

En självkostnadskalkyl är en kalkyl där fullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs. I en självkostnadskalkyl används kostnadsbegreppen direkta kostnader och indirekta kostnader.

Vad är administrationsomkostnad och administrationsomkostnader? (ekonomistyrning)

Administrationsomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Administrationsomkostnad är en indirekt kostnad. Administrationsomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe.

Vad är direkt hanteringskostnad och direkta hanteringskostnader? (ekonomistyrning)

Direkt hanteringskostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för handelsföretag. Direkt hanteringskostnad är en direkt kostnad.

Vad är direkt lagerhållningskostnad och direkta lagerhållningskostnader? (ekonomistyrning)

Direkt lagerhållningskostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för handelsföretag. Direkt lagerhållningskostnad är en direkt kostnad. Direkt lagerhållningskostnad registreras direkt på ett kalkylobjekt.

Vad är direkt lön och direkta lönekostnader? (ekonomistyrning)

Direkt lön är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Direkt lön är en direkt kostnad. Direkt lön registreras direkt på ett kalkylobjekt.

Hogia
| Sida: 1 av 3 | Nästa
Hogia
Doxservr
Chatta med Abot 001