Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Självkostnadskalkyl

Fördelningsnyckel och vad är fördelningsnycklar? (ekonomistyrning)

I en självkostnadskalkyl fördelas de indirekta kostnaderna från ett kostnadsställe till en kostnadsbärare med hjälp av en fördelningsnyckel.

Kalkylering och självkostnadskalkyl i handelsföretag (ekonomistyrning)

Kalkylering för handelsföretag är inte ett så utvecklat område som kalkylering i tillverkande företag. Kalkylering i handelsföretag är inte lika komplicerat som för tillverkande företag.

Kalkylering och självkostnadskalkyl i tillverkande företag (ekonomistyrning)

Kalkylering för tillverkande företag är ett väl utvecklat område. Kalkylering i tillverkande företag utgår oftast från en standardkalkyl som man sedan gör anpassningar i.

Kalkylering och självkostnadskalkyl i tjänsteföretag (ekonomistyrning)

Kalkylering i tjänsteföretag är inte ett så utvecklat område som kalkylering i tillverkande företag. Kalkylering i tjänsteföretag försvåras av att tjänsteföretag är olika och det är därför svårt att utveckla generella standardkalkyler för tjänsteföretag.Påläggskalkyl, påläggskalkyler och vad är påläggskalkylering? (ekonomistyrning)

Påläggskalkylering är en form av självkostnadskalkyl. I påläggskalkylering används enbart direkta kostnader som fördelningsnycklar.

Självkostnadskalkyl, självkostnadskalkyler och vad är självkostnadskalkylering? (ekonomistyrning)

En självkostnadskalkyl är en kalkyl där fullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs. I en självkostnadskalkyl används kostnadsbegreppen direkta kostnader och indirekta kostnader.

Vad är administrationsomkostnad och administrationsomkostnader? (ekonomistyrning)

Administrationsomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Administrationsomkostnad är en indirekt kostnad. Administrationsomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe.

Vad är direkt hanteringskostnad och direkta hanteringskostnader? (ekonomistyrning)

Direkt hanteringskostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för handelsföretag. Direkt hanteringskostnad är en direkt kostnad.Vad är direkt lagerhållningskostnad och direkta lagerhållningskostnader? (ekonomistyrning)

Direkt lagerhållningskostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för handelsföretag. Direkt lagerhållningskostnad är en direkt kostnad. Direkt lagerhållningskostnad registreras direkt på ett kalkylobjekt.

Vad är direkt lön och direkta lönekostnader? (ekonomistyrning)

Direkt lön är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Direkt lön är en direkt kostnad. Direkt lön registreras direkt på ett kalkylobjekt.

| Sida: 1 av 3 | Nästa