Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Lathund för nyckeltal

Denna lathund beskriver de nyckeltal som är vanligast förekommande i en årsredovisning, vad de innebär eller hur de beräknas.

Nettoomsättning
Intäkter för sålda varor och tjänster i huvudverksamheten under räkenskapsåret

Bruttoresultat
Nettomsättning - kostnad för sålda varor

Rörelseresultat
Rörelsens intäkter - rörelsens kostnader

Resultat efter finansiella poster
Rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader

Rörelsemarginal
Rörelseresultat / rörelsens intäkter

Avkastning på totalt kapital
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / balansomslutning

Avkastning på sysselsatt kapital
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital

Kassalikviditet
(Omsättningstillgångar - lager - pågående arbeten) / kortfristiga skulder

Soliditet
Justerat eget kapital / balansomslutning

Balansomslutning
Summan av tillgångssidan eller skuldsidan i balansräkningen

Sysselsatt kapital
Balansomslutning - ej räntebärande skulder (även skatteskuld i obeskattade reserver)

Justerat eget kapital
Eget kapital + (1 - bolagsskatten) * obeskattade reserver