Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bokföringstips för din bokföring

Den här hemsidan handlar om bokföring, redovisning och ekonomistyrning. På den här hemsidan får du gratis konkreta tips och råd för din bokföring med konkrekta konteringsförslag för hur olika affärshändelser skall bokföras.

Bokföring utgör en central del i en redovisningsenhet då den utgör grunden för den externa redovisningen till företagets externa intressenter, utgör grunden för den interna redovisningen som används i den ekonomiska styrningen och utgör grunden för inkomstdeklarationen.

Redovisningslagar och redovisningsrekommendationer ställer krav på vad ett årsbokslut eller en årsredovisning skall innehålla och anger bestämmelser för när, hur och till vilket värde olika poster skall redovisas i årsbokslutet eller årsredovisningen. Det är viktigt att ha kännedom om de redovisningslagar och redovisningsrekommendationer som skall tillämpas för att göra rätt från början i bokföringen och göra bokslutsarbetet lättare.Den som bokför måste förutom att känna till redovisningslagar och redovisningsrekommendationer även känna till inkomstskattelagen och momslagen. När en affärshändelse skall bokföras måste den som sköter bokföringen känna till de skattekonsekvenser som den här affärshändelsen har eftersom man redan vid bokföringstidpunkten måste ta hänsyn till redovisningen i inkomstdeklarationen och i skattedeklarationen för moms.

Den ekonomiska styrningen i ett företag ställer krav på vad de interna uppföljningsrapporterna skall innehålla samt när, hur och till vilket värde olika poster skall redovisas i den interna redovisningen. Den interna redovisningen innebär att interna affärshändelser skall bokföras, att konteringar skall göras på olika kalkylobjekt och att poster skall värderas annorlunda jämfört med värderingen i den externa redovisningen.

Vi beskriver enskilda affärshändelser och ger konkreta konteringsförslag för hur dessa affärshändelser skall bokföras utifrån redovisningsteori, redovisningslagar, redovisningsrekommendationer, inkomstskattelagen och momslagen. Våra bokföringstips skall vara konkreta och lätta att förstå. De konteringsförslag som ges på den här hemsidan utgår från Bas (kontoplan). Bas är en standardiserad kontoplan som utvecklas och underhålls av Baskontogruppen i Stockholm AB (www.bas.se).

Vi ger dig gratis konkreta råd och tips för din bokföring samt kunskap om redovisning och ekonomistyrning!

Kontakta bokforingstips.se