Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

ABC-kalkyl

ABC-kalkylering och vad är en ABC-kalkyl? (ekonomistyrning)

Enligt Ax & Ask (1995, sid. 41) utvecklades ABC- kalkylen av Robin Cooper och Robert S. Kaplan under den senare hälften av 1980- talet.

Fastställa kostnadsdrivarvolym i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

För att kunna fördela aktivitetskostnader till produkterna hävdar Ax & Ask (1995, sid. 66f) att kostnadsdrivarvolymer måste fastställas. För att få kostnaden för en kostnadsdrivarenhet divideras den totala aktivitetskostnaden med kostnadsdrivarvolymen.

Fördela aktivitetskostnader till kalkylobjekt i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

Produktkostnader beräknas enligt Ax & Ask (1995, sid. 71f) genom att varje aktivitets totala kostnad divideras med kostnadsdrivarvolymen och det här ger en kostnad per kostnadsdrivare.

Fördela eller allokera kostnader till aktiviteter i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

I ABC- kalkylen är det enligt Ax & Ask (1995, sid. 64f) aktiviteterna som kostnadsberäknas och för att detta ska vara möjligt måste kostnader fördelas till aktiviteterna.


Identifiera och välja aktiviteter i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

Det är enligt Ax & Ask (1995, sid. 63f) mest lämpligt att identifiera aktiviteter utifrån de organisatoriska funktionerna i företaget.

Vad är aktivitetsbaserad kalkylering? (ekonomistyrning)

Aktivitetsbaserad kalkylering är en metod för kalkylering som utvecklades under senare hälften av 1980-talet. Den aktivitetsbaserade kalkyleringen utvecklades på grund av att de indirekta kostnaderna blivit väldigt stora i förhållande till de direkta kostnaderna i företag.

Vad är aktivitetskostnad? (ekonomistyrning)

Aktivitetskostnad är ett begrepp inom den aktivitetsbaserade kalkyleringen. Aktivitetskostnad är den totala kostnaden för en aktivitet.

Vad är en aktivitet och aktiviteter? (ekonomistyrning)

Aktiviteter är konkreta arbetsuppgifter och arbetsmoment som utförs i ett företag. Aktiviteter används i den aktivitetsbaserade kalkyleringen.


Vad är en kostnadsdrivare? (ekonomistyrning)

Ax & Ask (1995, sid. 59) menar att en kostnadsdrivare är en variabel som används för att spåra aktivitetskostnader till produkter och även en variabel som förklarar hur kostnaderna orsakas i aktiviteterna.

Vad är en resursdrivare? (ekonomistyrning)

Resursdrivare är ett begrepp inom den aktivitetsbaserade kalkyleringen. Resursdrivare används för att fördela gemensamma kostnader för flera aktiviteter till specifika aktiviteter.

| Sida: 1 av 2 | Nästa