Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Bidragskalkyl

Bidragskalkyl, bidragskalkyler och vad är bidragskalkylering? (ekonomistyrning)

En bidragskalkyl är en kalkyl där ofullständig kostnadsfördelning görs. I en bidragskalkyl används begreppen särintäkter, särkostnader och samkostnader.

Produktval vid trånga sektioner och hur välja produkt vid trång sektion? (ekonomistyrning)

När företag skall göra produktval när det finns trånga sektioner använder man oftast bidragskalkylering.

Stegkalkyl och vad är stegkalkyler? (ekonomistyrning)

En stegkalkyl är en bidragskalkyl. I en stegkalkyl beräknas täckningsbidrag på olika nivåer i olika steg. En stegkalkyl kan bestå av produkter, produktgrupper och produktlinjer.

Vad är en trång sektion eller en flaskhals? (ekonomistyrning)

En trång sektion eller en flaskhals är en del av en helhet som har en fullt utnyttjad kapacitet trots att de andra delarna i helheten har ledig kapacitet.Vad är ett resultatdiagram? (ekonomistyrning)

Inom kalkylering kan man vilja beskriva och analysera ekonomiska problem med hjälp av ett resultatdiagram. Ett resultatdiagram har två axlar, en som går vertikalt och en som går horisontellt.

Vad är nollpunkt, kritisk punkt och break-even? (ekonomistyrning)

I ett resultatdiagram kan man få fram en nollpunkt. Nollpunkt eller kritisk punkt är den punkt i ett resultatdiagram där intäktslinjen skär totalkostnadslinjen.

Vad är nollpunktsomsättning och kritisk omsättning? (ekonomistyrning)

I ett resultatdiagram kan man få fram en nollpunktsomsättning. En nollpunktsomsättning går också att räkna fram.

Vad är nollpunktsvolym och kritisk volym? (ekonomistyrning)

I ett resultatdiagram kan man få fram ett nollpunktsvolym. En nollpunktsvolym går också att beräkna.Vad är säkerhetsmarginal i antal, kronor och procent? (ekonomistyrning)

I ett resultatdiagram kan man få fram en säkerhetsmarginal. Säkerhetsmarginal kan anges i antal, i kronor och i procent.

Vad är totalt täckningsbidrag (TTB)? (ekonomistyrning)

När man beräknar ett täckningsbidrag för en hel grupp av produkter eller för alla produkter kallar man det här täckningsbidraget för totalt täckningsbidrag.

| Sida: 1 av 2 | Nästa