Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Inköp av varor & tjänster

Bokföra erhållna rabatter, reduktion av inköpspriser (bokföring med exempel)

Erhållna rabatter från leverantörer innebär en reduktion av inköpspriser för en redovisningsenhet, leverantörer erbjuder rabatter för att uppmuntra till ett visst beteende.

Bokföra förskott till leverantörer och förskottsfaktura från leverantör (bokföring med exempel)

Ett förskott till en leverantör innebär att en redovisningsenhet betalar en leverantör för varor som ännu inte har levererats eller för tjänster som ännu inte har blivit utförda.

Bokföra inköp av byggtjänster och utgift för byggtjänst (bokföring med exempel)

Vid inköp av byggtjänster från en momsregistrerad näringsidkare i Sverige är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet tillämpliga för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Bokföra inköp av legoarbeten och underentreprenader (bokföring med exempel)

Legoarbeten och underentreprenader är tjänster eller arbeten som erbjuds och utförs åt en uppdragsgivare av en uppdragstagare som avser uppdragsgivarens huvudverksamhet.Bokföra inköp av tjänster från annat EU-land, tjänst från EG (bokföring med exempel)

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett annat EU-land än Sverige är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga enligt huvudregeln.

Bokföra inköp av tjänster i Sverige (bokföring med exempel)

Inköp av tjänster från momsregistrerade personer i Sverige innebär normalt att moms har tas ut av säljaren, momsen är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad redovisningsenhet och som en kostnad för en icke momsregistrerad redovisningsenhet.

Bokföra inköp av tjänster på import och inköp av tjänst från land utanför EU (bokföring med exempel)

Vid inköp av tjänster från en näringsidkare i ett land utanför EU (import) är inköpet momsfritt och reglerna om omvänd skattskyldighet är tillämpliga.

Bokföra inköp av varor från annat EU-land och varuinköp från EG (bokföring med exempel)

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige tillämpas reglerna om omvänd skattskyldighet för en momsregistrerad redovisningsenhet som lämnar sitt VAT-nummer till säljaren.Bokföra inköp av varor från Sverige och leverantörsfaktura (bokföring med exempel)

Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i Sverige är försäljningen normalt momspliktig och den ingående momsen är avdragsgill mot utgående moms för en momsregistrerad redovisningsenhet.

Bokföra inköp av varor på import och inköp av vara från land utanför EU (bokföring med exempel)

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören utan varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

| Sida: 1 av 2 | Nästa