Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Externa rörelsekostnader

Bokföra advokatarvoden, juridiska tjänster och advokatkostnader (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som anlitar externa advokater och jurister för hjälp i rättstvister eller för juridisk rådgivning har externa utgifter för advokatarvoden.

Bokföra annonser, annonsering och annonskostnader (bokföring med exempel)

Annonser är reklam i text och bild som syftar till att göra en målgrupp medveten om en redovisningsenhets produkter eller att skapa uppmuntran till snabbt köp.

Bokföra avgifter till bolagsverket och registreringsavgift (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet har utgifter för avgifter till bolagsverket vid nyregistrering av en firma och när uppgifter om en firma skall ändras i bolagsverkets register.

Bokföra bankavgifter, kontoavgifter och bankkostnader (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som utnyttjar banktjänster för betalningar, investeringar och lån hos en extern bank har externa utgifter för bankavgifter.


Bokföra extern representation, representationskostnad och kundmiddag (bokföring med exempel)

Extern representation är aktiviteter som syftar till att förbättra affärsrelationer med kunder, leverantörer och andra intressenter som finns utanför en redovisningsenhet.

Bokföra externa rörelsekostnader eller externa kostnader (bokföring med exempel)

Externa rörelsekostnader är värdet av förbrukade resurser avseende material, varor och tjänster under en redovisningsperiod som förbrukas i redovisningsenheten utan att säljas vidare till externa kunder.

Bokföra factoring, fakturabelåning och belåning av fakturor (bokföring med exempel)

Factoring innebär att en redovisningsenhet belånar sina kundfakturor hos ett factoringföretag eller ett annat finansföretag för att därigenom erhålla snabb betalning för kundfakturor.

Bokföra fakturaköp och försäljning av fakturor (bokföring med exempel)

Fakturaköp innebär att en redovisningsenhet säljer sina kundfakturor till ett finansföretag som tar över kundfordringarna och kreditrisken för dessa fordringar.


Bokföra fordonsförsäkring för personbil, lastbil, traktor och bilförsäkring (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet med egna fordon såsom personbilar, lastbilar och traktorer måste teckna en fordonsförsäkring för vart och ett av sina fordon om de används ute i trafiken.

Bokföra förbrukningsinventarier (bokföring med exempel)

Förbrukningsinventarier är inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som får skrivas av omedelbart (direktavskrivning) i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

| Sida: 1 av 9 | Nästa