Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Kalkylering

Alternativkostnad och vad är alternativkostnader? (ekonomistyrning)

En alternativkostnad är den intäkt man går miste om genom att välja ett alternativ framför ett annat. Inom kalkyleringen är alternativkostnad ett centralt begrepp.

Avskrivning och vad är avskrivningar? (ekonomistyrning)

Avskrivning är en kostnad som motsvaras av värdeminskningen på en anläggningstillgång. En avskrivning baseras på både kalkylmässiga och bokföringsmässiga grunder.

Beslutsspecifik kostnad och vad är beslutsspecifika kostnader? (ekonomistyrning)

Inom kalkylering har man ett behov av att dela upp kostnader beroende på hur de påverkas av ett beslut. Beslutsspecifika kostnader delas upp i två grupper beroende på hur de påverkas av ett beslut.

Bruksvärde och vad är bruksvärde? (ekonomistyrning)

Bruksvärde är det återstående kalkylmässiga värdet för en anläggningstillgång. Bruksvärde är anskaffningspris värderat till nupriser minskat med gjorda kalkylmässiga avskrivningar.Budgeterad volym och vad är budgeterad volym? (ekonomistyrning)

Budgeterad volym en planerad volym för en framtida tidsperiod, exempelvis så kan antalet arbetade timmar under nästkommande år i en avdelning budgeteras.

Degressiv avskrivning och vad är degressiva avskrivningar? (ekonomistyrning)

Degressiv avskrivning är en typ av avskrivning som är större i början av en anläggningstillgångs ekonomiska livslängd än vad den är i slutet av den ekonomiska livslängden.

Degressivt rörlig kostnad och vad är degressivt rörliga kostnader? (ekonomistyrning)

En degressivt rörlig kostnad är en typ av rörlig kostnad och är därmed volymspecifik. En degressivt rörlig kostnad ökar mindre än ökningen i volymen.

Direkt kostnad och vad är direkta kostnader? (ekonomistyrning)

Direkta kostnader är fördelningsspecifika kostnader. Direkta kostnader används inom självkostnadskalkylering.Driftkostnad och vad är driftskostnader? (ekonomistyrning)

Driftkostnad är en anläggningstillgångs kostnad för att kunna använda anläggningstillgången. Företag får en högre driftkostnad när en anläggningstillgång blir äldre.

Driftsbetingad fast kostnad och vad är driftsbetingade fasta kostnader? (ekonomistyrning)

En driftsbetingad fast kostnad är en typ av fast kostnad och är därmed volymspecifik. En driftsbetingad fast kostnad är en fast kostnad som försvinner när producerad eller såld volym går ner till noll.

| Sida: 1 av 5 | Nästa