Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Källförteckning

Här presenteras de böcker, artiklar och hemsidor som har använts vid skapandet och uppdaterandet av den här hemsidan.

Böcker

Anthony, Robert N., Govindarajan, Vijay, ”Management Control Systems”, (2000), McGraw-Hill, Boston

Andersson G, “Kalkyler som beslutsunderlag”, (1997), Studentlitteratur, Lund

Prenkert, Tomas, ”Styrning”, internt stencilmaterial, (1992), Växjö Universitet

Bergman, Bo, Klefsjö, Bengt, "Kvalitet från behov till användning", (2001), Studentlitteratur, 3 utgåvan

Horngren C.T., Foster G., ”Cost Accounting - A Managerial Approach, (1991), Prentice Hall International, Englewood Cliffs, New Jersey

FAR SRS, ”Samlingsvolymen 2005 - del 1”, (2005), FAR SRS Förlag

Ax C., Ask U., “Cost Management”, (1995), Studentlitteratur, Lund

Gyllberg, Henrick, Svensson, Lars, ”Överensstämmelse mellan situationer och ekonomistyrsystem : en studie av medelstora företag”, (2002), Lund Business Press, Lund

Johansson, Inga-Lill, ”Människor och ekonomi en studie av hur säljare använder ekonomisystemen i tre framgångsrika företag” , (1989), BAS, Göteborg

Kaplan, Robert S., Norton David P., ”The Balanced Scorecard”, (1996), ISL, Göteborg

Olve, Nils-Göran, Roy, Jan, Wetter, Magnus, ”Balanced scorecard i svensk praktik ”, (1999), Liber ekonomi, Malmö

Olve, Nils-Göran, Roy, Jan, Roy, Sofie, Petri ”Making Scorecards Actionable” (2003), Wiley, Chicester

Yin, K. Robert, ”Case study research” (1994), Sage publications inc, Thousands oaks Artiklar

Ewing Per, Lundahl Lennart, ”The Balanced Scorecards at ABB Sweden – the Evita project”, (1996)

Kaplan, Robert S., Norton David P., ”The Balanced Scorecard – measures that drive performance”, (1992), Harvard Business Review

Mooraj, Stella, Oyon, Daniel, Hostettler, Didier, ”The balanced scorecard: a necessary good or an unnecessary evil?”, ( 1999), European Management journal

Norreklit, Hanne, ”The balance on the balanced scorecard a critical analysis of some of its assumptions”, (2000), Management Accounting Research

Olson, Eric M., Slater, Stanley F., ”The Balanced Scorecard competitive strategy and performance”, (2002), Business Horizons

Waal, André A.D., ”The future of the balanced scorecard: an interview with professor Robert S. Kaplan”, (2003), Measuring Business Excellence

Artiklar

Aird B., ”Activity-based cost management in Health care- another fad?”, (1996), International Journal of Health Care Quality, MCB University Press

Cooper R., “The rise of activity- based costing – part one: What is an activity based costing system?” (1988a), Journal of Cost Management for the manufacturing industry

Cooper R., “The rise of activity- based costing – part two: When do I need an acitivity- based cost system?” (1988b), Journal of Cost Management for the manufacturing industry

Cooper R., “The rise of activity- based costing – part three: How many cost drivers do you need, and how do you select them?” (1989a), Journal of Cost Management for the manufacturing industry

Cooper R., “The rise of activity- based costing – part four: What do activity- based costing systems look like?” (1989b), Journal of Cost Management for the manufacturing industry

Cooper R. Kaplan R.S., “Activity based systems: measuring the costs of resource usage”, (1992), Accounting Horizons, vol. 6, no. 3

Dodson G., Sinclair V., Miller M., Charping C., Johnson B., Black M., “Determining Cost Drivers for Pediatric Home Health Services”, (1998): Nursing Economics, Jannetti Publications Inc.

Kaplan R.S., Anderson S.R., “Drive growth with customer profitability management”, (2003), Harvard Business School Publishing

Larsen J., Skjoldborg U., “Comparing systems for costing hospital treatments -The case of stable angina pectoris”, (2003): Health Policy 67, Elsevier Ireland Ltd

Merchant K.A., Shields M.D., “When and why to measure costs less accurately to improve decision making”, (1993), Accounting Horizons, vol. 7, no. 2

Paulus A., van Raak A., Keijser F., ”ABC: The Pathway to Comparison of the Costs of Integrated Care”, (2002): Public Money & Management, CIPFA

Riaño D., Prado S., “The Study of Medical Costs with Intelligent Information Systems” (2002): Proceedings of the 15 th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems

Ridderstolpe L., Johansson A., Skau T., Rutberg H., Åhlfeldt H., “Clinical Process Analysis and Activity-Based Costing at a Heart Center”, (2002): Journal of Medical Systems, Plenum Publishing Corporation

Waters H., Abdallah H., Santillán D., “Application of activity- based costing (ABC) for a Peruvian NGO healthcare provider”, (2001), : International journal of health planning and management, John Wiley & Sons Ltd.

BFNAR 2006:1, "Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut", (2009-12-07), Bokföringsnämnden

BFNAR 2008:1, "Årsredovisning i mindre aktiebolag", (2009-12-07), Bokföringsnämnden

BFNAR 2009:1, "Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar", (2009-12-07), Bokföringsnämnden

Internet

www.skatteverket.se , Skatteverket
www.bas.se, Baskontogruppen i Stockholm AB
www.bfn.se, Bokföringsnämnden
www.arsredovisning.biz, Arsredovisning.biz
www.iasb.org, IASB