Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Vad är aktivitetsbaserad kalkylering? (ekonomistyrning)

Aktivitetsbaserad kalkylering är en metod för kalkylering som utvecklades under senare hälften av 1980-talet. Den aktivitetsbaserade kalkyleringen utvecklades på grund av att de indirekta kostnaderna blivit väldigt stora i förhållande till de direkta kostnaderna i företag.

Förespråkarna för aktivitetsbaserad kalkylering menar att de indirekta kostnaderna fördelas till kalkylobjekt med en låg grad av kausalitet i de traditionella kalkylmodellerna. I aktivitetsbaserad kalkylering antas aktiviteter förbruka resurser och kalkylobjekt antas förbruka aktiviteter.

Aktivitetsbaserad kalkylering syftar till att förbättra kausaliteten i kalkyler genom att fördela indirekta kostnader till aktiviteter och aktivitetskostnader till kalkylobjekt. I aktivitetsbaserad behandlas i stort sätt alla kostnader som indirekta kostnader. Den enda kostnaden som behandlas som en direkt kostnad är kostnaden för material, varukostnaden.

En ABC-kalkyl utformas med hjälp av följande steg:
1. Identifiera och välj aktiviteter
2. Fördela kostnader till aktiviteter
3. Identifiera och välj kostnadsdrivare
4. Fördela aktivitetskostnad till kalkylobjekt

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se