Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Fastställa kostnadsdrivarvolym i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

För att kunna fördela aktivitetskostnader till produkterna hävdar Ax & Ask (1995, sid. 66f) att kostnadsdrivarvolymer måste fastställas. För att få kostnaden för en kostnadsdrivarenhet divideras den totala aktivitetskostnaden med kostnadsdrivarvolymen.

Kostnadsdrivarvolymen bör vara den volym som uppnås vid full kapacitet och ska fastställas för varje aktivitet. Full kapacitet är vad som med givna resurser kan produceras i aktiviteten under en period.

Det kan i praktiken vara svårt att uppskatta full kapacitet i aktiviteterna och det kan därför vara lämpligt att använda normal kapacitet som uppskattats under en längre period. För att kunna uppskatta normal kapacitet är det viktigt att företagets kapacitet är stabil över tiden.

Enligt Cooper & Kaplan (1992, sid. 1) används kostnader för resursutnyttjande vid kalkylering av produktkostnader i ABC- kalkylen och därför ska fullt kapacitetsutnyttjande användas som kostnadsdrivarvolym. Den totala aktivitetskostnaden delas upp i kostnad för utnyttjad och outnyttjad kapacitet.


Anledningen till att kostnad för outnyttjad kapacitet identifieras är enligt Cooper & Kaplan (1992, sid. 3f) att kostnaden för kostnadsdrivare och produkter inte ska påverkas av lågt kapacitetsutnyttjande.

Kostnaden för den outnyttjade kapaciteten ska behandlas som en periodkostnad eftersom det annars blir svårt att tolka högre produktkostnader som beror på lägre kapacitetsutnyttjande och företaget kan därmed hamna i en ”dödsspiral”. ”Dödsspiralen” innebär att företag kan komma att höja sina priser eller sluta sälja vissa produkter på grund av upplevd sämre lönsamhet när efterfrågan minskar. De beslut som genomförs leder till att efterfrågan sjunker ännu mer och företaget vidtar ytterligare felaktiga åtgärder vilket i sin tur försämrar lönsamheten.

Med ABC- kalkylen belastas produkter endast med de kostnader som de orsakat och därmed undviks risken att hamna i en sådan ”dödsspiral” och företaget kan istället sätta in åtgärder för att minska den överflödiga kapaciteten vid lägre efterfrågan.


Den nya tidsdrivna metoden erbjuder enligt Kaplan & Anderson (2003, sid. 4f) ett enklare, billigare och snabbare sätt för att implementera ABC- kalkylen och den gör det möjligt för kostnadsdrivarvolymen att baseras på praktiskt tillgänglig kapacitet. Den praktiskt tillgängliga kapaciteten är oftast 80- 85 % av den teoretiska kapaciteten på grund av raster, kommunikation, sena ankomster, underhåll och reparationer.

Precis som alla beslut gällande ABC- kalkylens utformning är denna analys inte speciellt känslig för små fel i uppskattning av praktiskt tillgänglig kapacitet, är det fel kommer de att upptäckas i det tidsdrivna ABC- systemet.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se