Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Fördela eller allokera kostnader till aktiviteter i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

I ABC- kalkylen är det enligt Ax & Ask (1995, sid. 64f) aktiviteterna som kostnadsberäknas och för att detta ska vara möjligt måste kostnader fördelas till aktiviteterna.

Det finns två slag av kostnader för aktiviteter, särkostnader och samkostnader, där särkostnader hänförs direkt till en viss aktivitet och samkostnader måste delas upp mellan olika aktiviteter med hjälp av resursdrivare.

Det här steget är kritiskt för ABC- kalkylens riktighet och kräver därför utförlig analys. För varje aktivitet beräknas en aktivitetskostnad. Aktivitetskostnaden är summan av alla kostnader för den specifika aktiviteten. Aktivitetskostnaden divideras sedan med kostnadsdrivarvolymen för att slutligen kunna fördela kostnader till kalkylobjekt.

För att identifiera resurserna och därmed kostnaderna krävs enligt Paulus, van Raak & Keijzer (2002, sid. 28) information om var aktiviteterna utförs, vilket material som används, vem som utför aktiviteten samt hur lång tid som spenderas av varje anställd. Denna information kan samlas in genom att fråga chefen, personalen eller att be personalen registrera data under tiden de utför aktiviteterna. Det går också att observera personalen vid aktivitetsutförandet.


Det tidsdrivna ABC- systemet kräver enligt Kaplan & Anderson (2003, sid. 5f) två uppskattningar, enhetskostnaden för kapaciteten och konsumtionen av kapacitet i aktiviteterna. I den nya tidsdrivna metoden identifieras först resurser och aktiviteter, kostnaden för alla resurser i avdelningen summeras och därefter uppskattas den praktiska kapaciteten för den nämnda gruppen av resurser.

Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Uppdaterad: 2010-02-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se