Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Fördela eller allokera kostnader till aktiviteter i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

I ABC- kalkylen är det enligt Ax & Ask (1995, sid. 64f) aktiviteterna som kostnadsberäknas och för att detta ska vara möjligt måste kostnader fördelas till aktiviteterna.

Det finns två slag av kostnader för aktiviteter, särkostnader och samkostnader, där särkostnader hänförs direkt till en viss aktivitet och samkostnader måste delas upp mellan olika aktiviteter med hjälp av resursdrivare.

Det här steget är kritiskt för ABC- kalkylens riktighet och kräver därför utförlig analys. För varje aktivitet beräknas en aktivitetskostnad. Aktivitetskostnaden är summan av alla kostnader för den specifika aktiviteten. Aktivitetskostnaden divideras sedan med kostnadsdrivarvolymen för att slutligen kunna fördela kostnader till kalkylobjekt.

För att identifiera resurserna och därmed kostnaderna krävs enligt Paulus, van Raak & Keijzer (2002, sid. 28) information om var aktiviteterna utförs, vilket material som används, vem som utför aktiviteten samt hur lång tid som spenderas av varje anställd. Denna information kan samlas in genom att fråga chefen, personalen eller att be personalen registrera data under tiden de utför aktiviteterna. Det går också att observera personalen vid aktivitetsutförandet.

Det tidsdrivna ABC- systemet kräver enligt Kaplan & Anderson (2003, sid. 5f) två uppskattningar, enhetskostnaden för kapaciteten och konsumtionen av kapacitet i aktiviteterna. I den nya tidsdrivna metoden identifieras först resurser och aktiviteter, kostnaden för alla resurser i avdelningen summeras och därefter uppskattas den praktiska kapaciteten för den nämnda gruppen av resurser.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se