Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Identifiera och välja aktiviteter i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

Det är enligt Ax & Ask (1995, sid. 63f) mest lämpligt att identifiera aktiviteter utifrån de organisatoriska funktionerna i företaget.

För att identifiera aktiviteter inom respektive funktion är direkta intervjuer med berörd personal det mest vanliga och lämpliga eftersom de har mest kunskap om aktiviteter och vilka kostnadsdrivare som är mest lämpliga.

Andra möjligheter att få denna information är direkt observation, analys av organisations- eller flödesschema och att personal själva fyller i en enkät gällande vilka aktiviteter som utförs. Det är möjligt att ha separata aktiviteter för alla arbetsuppgifter som utförs men det skulle troligen bli alltför komplext och kostsamt.

Det finns, precis som Ax & Ask hävdar, enligt Paulus, van Raak & Keijzer (2002, sid. 27f) två sätt att identifiera aktiviteter, antingen genom att använda en existerande processkarta eller genom att intervjua anställda och utveckla en processkarta.


Den sistnämnda metoden är mer krävande men kan skapa engagemang hos personalen när kalkylsystemet skall utformas och implementeras. För att få bra information från ABC- kalkylen skall detaljerade egenskaper samlas in för alla aktiviteter.

När man väljer ut aktiviteter kan det vara bra att väga väsentlighetsprincipen mot kausalitetsprincipen. Det är bra för korrektheten i kalkylen att ha många aktiviteter men kalkylen blir mer svårhanterlig och kostnadskrävande att upprätta. Aktiviteter med en liten aktivitetskostnad kan slås ihop med en andra aktiviteter.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-02-08

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se