Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Identifiera och välja aktiviteter i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

Det är enligt Ax & Ask (1995, sid. 63f) mest lämpligt att identifiera aktiviteter utifrån de organisatoriska funktionerna i företaget.

För att identifiera aktiviteter inom respektive funktion är direkta intervjuer med berörd personal det mest vanliga och lämpliga eftersom de har mest kunskap om aktiviteter och vilka kostnadsdrivare som är mest lämpliga.

Andra möjligheter att få denna information är direkt observation, analys av organisations- eller flödesschema och att personal själva fyller i en enkät gällande vilka aktiviteter som utförs. Det är möjligt att ha separata aktiviteter för alla arbetsuppgifter som utförs men det skulle troligen bli alltför komplext och kostsamt.

Det finns, precis som Ax & Ask hävdar, enligt Paulus, van Raak & Keijzer (2002, sid. 27f) två sätt att identifiera aktiviteter, antingen genom att använda en existerande processkarta eller genom att intervjua anställda och utveckla en processkarta.

Den sistnämnda metoden är mer krävande men kan skapa engagemang hos personalen när kalkylsystemet skall utformas och implementeras. För att få bra information från ABC- kalkylen skall detaljerade egenskaper samlas in för alla aktiviteter.

När man väljer ut aktiviteter kan det vara bra att väga väsentlighetsprincipen mot kausalitetsprincipen. Det är bra för korrektheten i kalkylen att ha många aktiviteter men kalkylen blir mer svårhanterlig och kostnadskrävande att upprätta. Aktiviteter med en liten aktivitetskostnad kan slås ihop med en andra aktiviteter.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se