Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

ABC-kalkylering och vad är en ABC-kalkyl? (ekonomistyrning)

Enligt Ax & Ask (1995, sid. 41) utvecklades ABC- kalkylen av Robin Cooper och Robert S. Kaplan under den senare hälften av 1980- talet.

ABC- kalkylens grundstenar publicerades i en artikelserie om fyra delar av Cooper (1988a, 1988b, 1989a, 1989b) där resultaten av olika undersökningar på amerikanska företag och deras kalkylsystem presenterades.

Traditionella kalkylsystem fokuserade enligt Cooper (1988a, sid. 335) på produkter medan ABC- kalkylen fokuserar på aktiviteter. I den traditionella kalkylen antas produkten konsumera resurserna och de indirekta kostnaderna fördelas ut på grundval av produktens volym. Det här innebär att en massproducerad produkt får mer indirekta kostnader fördelade till sig än en produkt som produceras i låg volym.

I ABC- kalkylen antas aktiviteter förbruka resurser och produkter förbrukar i sin tur aktiviteter. Fördelningsnycklarna baseras på hur kostnader orsakas i en aktivitet och det här ska leda till mer rättvisande kostnader för produkterna.

”In an activity- based system, the cost of a product is the sum of the costs of all activities required to manufacture and deliver the product”. (Cooper, 1988a, sid. 338)

I ABC- kalkylen fördelas enligt Kaplan & Anderson (2003, sid. 1) kostnader till aktiviteter genom intervjuer, tidsregistrering och direkt observation där den procentuella tiden som spenderas på olika aktiviteter uppskattas.

Sedan räknas kostnaden per kostnadsdrivare ut genom att dividera aktivitetskostnaden med ”outputen” för varje aktivitet. Denna process har visat sig vara både kostnads- och tidskrävande och därför har författarna utvecklat en tidsdriven metod för att upprätta en ABC- kalkyl som överbrygger de problem som finns med den traditionella ABC- kalkylen. en traditionella ABC- kalkylen.

Gratis mall för ABC-kalkyl

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se