Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Fördela aktivitetskostnader till kalkylobjekt i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

Produktkostnader beräknas enligt Ax & Ask (1995, sid. 71f) genom att varje aktivitets totala kostnad divideras med kostnadsdrivarvolymen och det här ger en kostnad per kostnadsdrivare.

Produktens förbrukning av aktiviteten erhålls genom att uppskatta den kvantitet av kostnadsdrivare som produkten använt under en period. Denna kvantitet multipliceras sedan med kostnaden per kostnadsdrivare och produktkostnaden för den specifika aktiviteten erhålls. För att få den totala kostnaden för produkten summeras kostnaderna för de aktiveter som produkten förorsakat.

Nedan visas ett exempel på beräkning av produktkostnader i en aktivitet med hjälp av en ABC- kalkyl.

Aktivitet: Maskinbearbetning
Aktivitetskostnad: 1 000 000 kr
Kostnadsdrivare: Maskintid
Kostnadsdrivarvolym: 2000 timmar
Kostnad per maskintimma = 500 kr (1 000 000/ 2000)

  Produkt A Produkt B Produkt C
Produktionsvolym 600 st 400 st 200 st
Maskintid per produkt 1,33 tim 1,5 tim 3 tim
Maskintid per produkt totalt 800 tim 600 tim 600 tim
Kostnad maskinbearbetning totalt (kr) 400 000 300 000 300 000
Kostnad maskinbearbetning (kr/st) 666,67 750,00 1 500,00

I den tidsdrivna ABC- metoden divideras enligt Kaplan & Anderson (2003, sid. 6f) en avdelnings totala kostnader med den praktiskt tillgängliga kapaciteten i minuter för att få en kostnad per minut.

Kaplan & Anderson ger följande exempel på beräkning av kostnad per minut i sin tidsdrivna metod; Antag att 28 anställda arbetar med kundsupport och varje anställd arbetar ungefär 31 680 minuter per kvartal. Den praktiskt tillgängliga kapaciteten är 80 % av det här, det vill säga 25 000 minuter per kvartal och anställd. Totalt ger det 700 000 minuter och den totala kostnaden för avdelningen är 560 000 dollar.

Kostnad per minut = $560 000 / 700 000 = $0,8 per minut

När kostnaden per minut har uppskattats krävs enligt Kaplan & Anderson (2003, sid. 6f) att tidsåtgången för att utföra en transaktion i en aktivitet uppskattas. Denna uppskattning ersätter den process som tidigare krävde intervjuer om den procentuella andelen tid som spenderas på olika aktiviteter.

Precisionen är inte kritisk utan grova uppskattningar är tillräckliga. Kostnaden för att utföra en transaktion i en aktivitet är kostnaden per minut multiplicerat med antalet minuter som krävs för att utföra transaktionen. Om sedan antalet transaktioner under en period kan uppskattas går det att få en uppfattning om outnyttjad kapacitet och utnyttjad kapacitet både i minuter och monetära termer.

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se