Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

ABC-kalkyl

Vad är en värdekedja? (ekonomistyrning)

En värdekedja är en flödesmodell som är utvecklad av Michael Porter. En värdekedja är en beskrivning av ett företags fysiska flöde och de aktiviteter som utförs i företaget för att skapa värde.

Val av kostnadsdrivare i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

För att enligt Ax & Ask (1995, sid. 65) fastställa produkternas konsumtion av aktiviteter måste kostnadsdrivare identifieras. I ABC- kalkylen poängteras kausalitet vid val av kostnadsdrivare men det måste avvägas mot kalkylens hanterbarhet för att antalet aktiviteter och kostnadsdrivare inte ska bli för stort.

Föregående | Sida: 2 av 2 |