Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

ABC-kalkyl

Vad är en värdekedja? (ekonomistyrning)

En värdekedja är en flödesmodell som är utvecklad av Michael Porter. En värdekedja är en beskrivning av ett företags fysiska flöde och de aktiviteter som utförs i företaget för att skapa värde.

Val av kostnadsdrivare i abc-kalkylen (ekonomistyrning)

För att enligt Ax & Ask (1995, sid. 65) fastställa produkternas konsumtion av aktiviteter måste kostnadsdrivare identifieras. I ABC- kalkylen poängteras kausalitet vid val av kostnadsdrivare men det måste avvägas mot kalkylens hanterbarhet för att antalet aktiviteter och kostnadsdrivare inte ska bli för stort.

Föregående | Sida: 2 av 2 |