Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Vad är en kostnadsdrivare? (ekonomistyrning)

Ax & Ask (1995, sid. 59) menar att en kostnadsdrivare är en variabel som används för att spåra aktivitetskostnader till produkter och även en variabel som förklarar hur kostnaderna orsakas i aktiviteterna.

Horngren & Foster (1991, sid. 28) definierar kostnadsdrivare som:

”A cost driver is any factor whose change causes a change in the total cost of a related cost object. Drivers are causal factors whose effects are increases in total costs”.

I nedanstående tabell visas exempel på kostnadsdrivare för olika typer av aktiviteter:

Aktiviteter; kostnadsdrivare
Produktionsplanering; antal produkter, antal planeringar
Omställning av maskiner; antal omställningar, omställningstid
Inleverans material; antal komponenter, antal inleveranser
Maskinbearbetning; antal maskintimmar, antal produkter
Förflyttning av material; antal komponenter, antal förflyttningar
Kvalitetskontroll; antal kontroller, kontrolltid
Utleverans produkter; antal produkter, antal utleveranser
Inköp; antal inköp, antal leverantörer

Exempel på aktiviteter och kostnadsdrivare (Ax & Ask, 1995, sid. 60)

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2010/02/08

Kontakta bokforingstips.se