Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Skulder

Bokföra leverantörsskulder och leverantörsskuld (bokföring med exempel)

Leverantörsskulder är förpliktelser som en redovisningsenhet har att betala leverantörsfakturor som avser levererade varor eller utförda tjänster.

Bokföra lån från aktieägare (bokföring med exempel)

Ett aktiebolag kan ta upp lån från aktieägare för att finansiera sin verksamhet kortfristigt eller långfristigt utan att det finns några egentliga begränsningar förutom att en skattepliktig ränteförmån kan uppstå.

Bokföra lån, låneskulder och lånade pengar (bokföring med exempel)

Ett lån är ett avtal mellan en långivare och en låntagare som innebär att långivaren överför likvida medel till låntagaren och att låntagaren senare återbetalar ett nominellt belopp till långivaren med eller utan ränta.

Bokföra långfristiga skulder och långfristig skuld (bokföring med exempel)

Långfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt efter mer än ett år från redovisningstillfället. En långfristig skuld har en löptid som överstiger 1 år.Bokföra momsbetalning, mervärdesskattedeklaration och skattedeklaration för moms (bokföring exempel)

En redovisningsenhet som är momsregistrerad måste redovisa och betala moms (mervädesskatt) till skatteverket vid vissa redovisningstidpunkter avseende en viss redovisningsperiod.

Bokföra momsrapport, momsskuld och momsfordran (bokföring med exempel)

En momsrapport utgör underlag för momsredovisningen och när momsrapporten bokförs per sista dagen i redovisningsperioden uppstår det en momsskuld eller momsfordran i en momsregistrerad redovisningsenhet.

Bokföra momsredovisning och redovisning av moms (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som är momsregistrerad måste regelbundet lämna en momsredovisning till skatteverket över momspliktig försäljning, momspliktiga inköp, momsfri försäljning, utgående moms och ingående moms.

Bokföra mottagen deposition (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan kräva en kund på en deposition som säkerhet för risken att kunden inte fullgör sina förpliktelser och får då en mottagen deposition vid försäljningstillfället.Bokföra preliminär f-skatt och preliminärskatt för företag (bokföring med exempel)

Företag, föreningar och enskilda näringsidkare med f-skattebevis ombesörjer själva inkomstredovisningen och betalningen av preliminärskatt till skillnad från fysiska personer med a-skattebevis.

Bokföra skuld och skulder (bokföring med exempel)

Skulder i en redovisningsenhet består av förpliktelser som sedan tidigare har avtalats och som med hög sannolikhet väntas leda till ett utflöde av ekonomiska fördelar från redovisningsenheten.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa