Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Skulder

Bokföra utfärdade obligationslån och förlagslån (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan emittera obligationslån eller förlagslån på kreditmarknaden för att tillgodose sitt långsiktiga finansieringsbehov utan att behöva lämna någon säkerhet för lånet.

Föregående | Sida: 3 av 3 |