Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Personalkostnader

Bokföra drivmedelsersättning och ersättning för drivmedel (bokföring med exempel)

Drivmedelsersättning är en kostnadsersättning som en redovisningsenhet betalar ut till anställda, uppdragstagare och delägare som kompensation för utlägg avseende drivmedel vid körning i tjänsten.

Bokföra drivmedelsförmån och förmån av fritt drivmedel (bokföring med exempel)

En förmån av fritt drivmedel är en skattepliktig drivmedelsförmån för en anställd eller en delägare om utgifterna för drivmedel avseende privatkörning betalas av en redovisningsenhet.

Bokföra ersättning för parkeringsavgifter och parkeringsbiljetter (bokföring med exempel)

Kostnadsersättningar för parkeringsavgifter till anställda, uppdragstagare och delägare är skattefria under förutsättning att parkeringsbiljetterna avser parkering under en tjänsteresa, i annat fall är ersättningarna skattepliktiga.

Bokföra ersättningar för arbetskläder och uniformer (bokföring med exempel)

En kostnadsersättning för arbetskläder och uniformer är skattefri under förutsättning att utgifterna avser kläder som är särskilt anpassade för arbetet och kläder som inte lämpligen kan användas privat.


Bokföra fackföreningsavgifter och avgifter till fackförening (bokföring med exempel)

En arbetsgivare kan med hjälp av fullmakter från anställda åta sig att betala in fackföreningsavgifter till fackföreningar åt sina anställda medarbetare.

Bokföra fortkörningsböter och böter för fortkörning (bokföring med exempel)

Om en redovisningsenhet betalar eller ersätter en anställd/delägare för fortkörningsböter utgör det en skattepliktig förmån oavsett om böterna har uppstått vid tjänsteresa eller inte.

Bokföra födelsedagspresenter till anställda och förmån av födelsedagspresent (bokföring med exempel)

Födelsedagspresenter som lämnas från en redovisningsenhet till en anställd eller en delägare utgör normalt en skattepliktig förmån, undantag gäller för en skattefri minnesgåva till en varaktigt anställd och reklamgåvor.

Bokföra förmåner, förmånsbeskattning och förmånsskatt (bokföring med exempel)

Förmåner är ersättningar till anställda och delägare i annan form än pengar och de flesta förmåner är skattepliktiga men det finns också förmåner som är skattefria.


Bokföra garageförmån och förmån av fritt garage (bokföring med exempel)

En förmån av fritt garage som tillhandahålls och bekostas av en redovisningsenhet är enligt huvudregeln en skattepliktig garageförmån för en anställd eller en delägare i redovisningsenheten.

Bokföra granskningsarvoden och granskningsavgifter (bokföring med exempel)

Vissa fackföreningar för hantverksyrken tar ut granskningsavgifter eller granskningsarvoden från sina medlemmar för att finansiera granskningar av löneförhållanden på arbetsplatser när det gäller ackordslönearbete och tidlönearbete.

Föregående | Sida: 2 av 9 | Nästa