Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Inköp av varor & tjänster

Bokföra leverantörsfaktura från utlandet i utländsk valuta (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som köper in varor och tjänster från utländska och svenska leverantörer kan få en leverantörsfaktura som är utställd i en utländsk valuta som skiljer sig från redovisningsenhetens redovisningsvaluta.

Bokföra leverantörskreditfaktura från utlandet i utländsk valuta (bokföring med exempel)

En leverantörskreditfaktura i utländsk valuta är en minusfaktura som helt eller delvis krediterar en leverantörsfaktura i utländsk valuta.

Bokföra reklamation vid inköp och leverantörskreditfaktura (bokföring med exempel)

En reklamation vid inköp uppstår när en redovisningsenhet inte är nöjd med en leverantörs prestationer på grund av att varorna eller tjänsterna inte motsvarar det som har utlovats och kan innebära att en leverantörskreditfaktura skickas till en redovisningsenhet.

Bokföra trepartsinköp av varor inom EU för mellanman (bokföring med exempel)

Vid trepartsinköp av varor från en annan momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige behöver inte en momsregistrerad mellanman som lämnar sitt VAT-nummer till säljaren redovisa någon moms avseende inköpet.Bokföra utgifter och kostnader för varor och tjänster (bokföring med exempel)

Utgifter för varor och tjänster är ett verkligt, fastställt eller förväntat utflöde av likvida medel från en redovisningsenhet på grund av inköp och kostnaden för varor och tjänster är värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod.

Föregående | Sida: 2 av 2 |