Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Externa rörelsekostnader

Bokföra kontrollavgift till Skatteverket (bokföring med exempel)

Skatteverket tar ut en kontrollavgift av en person som inte följer reglerna avseende verksamhet som kontrolleras av Skatteverket. Skatteverket tar ut kontrollavgifter avseende personalliggare, kassaregister, torghandel och handel med investeringsguld.

Bokföra kontrollbesiktning av personbil, lastbil, buss och traktor (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som har egna personbilar, lastbilar, bussar, traktorer och leasade fordon med mera måste med jämna mellanrum låta dessa fordon genomgå en kontrollbesiktning.

Bokföra lokalhyra, kontorshyra, lokalkostnad och kontorslokal (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet betalar lokalhyra för att få utnyttja en yta i en fastighet (lokal) under en viss tid för sin näringsverksamhet. En lokal kan vara en kontorslokal, en lagerlokal, en butikslokal eller en industrilokal.

Bokföra lämnade bidrag, gåvor och presenter (bokföring med exempel)

Utgifter för lämnade bidrag, gåvor och presenter är normalt inte skattemässigt avdragsgilla kostnader och den del av utgiften som avser moms är varken skattemässigt avdragsgill som ingående moms eller som en kostnad men det finns undantag.Bokföra lämnade donationer (bokföring med exempel)

Utgifter för lämnade donationer är inte skattemässigt avdragsgilla kostnader i en näringsverksamhet eftersom donationer inte är förknippade med någon krävd eller förväntad motprestation.

Bokföra lämnade reklamgåvor till kunder och reklamgåva (bokföring med exempel)

Utgifter för enklare reklamgåvor till kunder är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen och momsen avseende den avdragsgilla kostnaden är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad person.

Bokföra lämnade skadestånd (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som i sin verksamhet har orsakat ekonomisk eller ideell skada för en annan part kan bli tvungen att betala skadestånd i enlighet med ett skadeståndskrav.

Bokföra reparationer av fordon, personbil, lastbil och traktor (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet med egna fordon såsom personbilar, lastbilar och traktorer måste med jämna mellanrum reparera och underhålla dessa fordon för att förlänga deras livslängd.Bokföra representationsgåvor till kunder och representationsgåva (bokföring med exempel)

Utgifter för representationsgåvor till kunder är skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen och momsen avseende den avdragsgilla kostnaden är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad person.

Bokföra resekostnader och utgifter för tjänsteresa (bokföring med exempel)

Resekostnader uppstår i redovisningsenheter vid tjänsteresor till kunder, leverantörer och olika evenemang på grund av utgifter som uppkommer vid tjänsteresor.

Föregående | Sida: 3 av 9 | Nästa