Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Externa rörelsekostnader

Bokföra revision, revisionsarvode och revisionskostnad (bokföring med exempel)

En revision innebär att en revisor granskar årsredovisningen, koncernredovisningen, bokföringen och styrelsens samt den verkställande direktörens förvaltning i en redovisningsenhet under en redovisningsperiod.

Bokföra styrelsearvoden och arvoden till styrelseledamöter (bokföring med exempel)

I redovisningsenheter som är aktiebolag, föreningar och stiftelser finns det en styrelse som har det yttersta ansvaret för den verksamhet som bedrivs i den juridiska personen.

Bokföra tillsynsavgifter och tillståndsavgifter (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som bedriver tillståndspliktig verksamhet behöver tillstånd för att utöva sin verksamhet och står under tillsyn av en myndighet vilket innebär utgifter för tillståndsavgifter och tillsynsavgifter.

Bokföra utgift för redovisning, redovisningskostnad och bokföringskostnad (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som anlitar en extern redovisningskonsult för bokföring, bokslut och deklaration med mera har externa utgifter för redovisning.


Bokföra utgifter för adresser, telefonnummer och kundadresser (bokföring med exempel)

Redovisningsenheter som vill få kontakt med kunder via telefon, direktreklam och/eller e-post och som köper in adresser från en extern leverantör har utgifter för adresser och telefonnummer.

Bokföra utgifter för adressändring, eftersändning och ändrad adress (bokföring med exempel)

Om en redovisningsenhet flyttar till en ny lokal och därmed får en ny adress för sitt huvudkontor skall en adressändring alltid anmälas till bolagsverket.

Bokföra utgifter för arrende och arrendekostnad (bokföring med exempel)

Utgifter för arrende utgörs av den ersättning som en hyrestagare betalar till en uthyrare för att få nyttja en fastighet (mark och byggnader) under en viss period.

Bokföra utgifter för att bilda företag och bolagsbildningskostnader (bokföring med exempel)

Utgifter för att bilda ett företag klassificeras som anskaffningsutgift för förvärvet av andelarna i företaget. Utgifter för att bilda ett företag är inte skattemässigt avdragsgilla i det företag som har blivit bildat. Utgifter för att bilda ett företag får dras av när andelarna avyttras, av den person som har bildat företaget.


Bokföra utgifter för avgifter och provision till inkassoföretag (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som upplever att det är problematiskt att få betalt från kunderna kan anlita ett inkassoföretag för att driva in obetalda fakturafordringar.

Bokföra utgifter för bilprovning och bilprovningskostnader (bokföring med exempel)

Utgifter för bilprovning utgörs av de avgifter som en redovisningsenhet betalar för att låta fordon såsom personbilar, lastbilar, bussar och leasade fordon genomgå besiktning.

Föregående | Sida: 4 av 9 | Nästa