Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Divisionskalkyl, divisionskalkylering och vad är divisionskalkyler? (ekonomistyrning)

En divisionskalkyl är en periodkalkyl och det innebär att man använder faktiska eller budgeterade kostnader under en period (månad/år). I en divisionskalkyl beräknas självkostnaden för ett kalkylobjekt, det här innebär en fullständig kostnadsfördelning och därmed att kalkylobjektet skall täcka samtliga kostnader som det orsakar.

En divisionskalkyl är en enkel kalkyl som främst används som efterkalkyl för kostnadskontroll (uppföljning), denna metod kallas även genomsnittskalkyl. I en divisionskalkyl beräknas självkostnaden per styck av ett kalkylobjekt.

Divisionskalkyl:
Periodens totala kostnader/verklig volym under perioden

Om en divisionskalkyl används som förkalkyl använder man budgeterad volym istället för verklig volym.

Denna kalkyl lämpar sig bäst för ett kostnadsställe som enbart tillverkar en typ av produkt eller ett kostnadsställe som enbart tillhandahåller en viss typ av tjänst.

Exempel: Divisionskalkyl i tillverkande företag
En redovisningsenhet har ett kostnadsställe avseende en avdelning som tillverkar brevlådor. Under år 2021 tillverkades 200 000 brevlådor och kostnadstället hade följande kostnader under denna period:

Lön (DL): 1 000 000
Material (DM): 1 000 000
Materialomkostnad (MO) (20% av DM): 200 000
Tillverkningsomkostnad (80% av DL): 800 000
Tillverkningskostnad (TK): 3 000 000
Administrationsomkostnad (AO) (20% TK): 600 000
Försäljningsomkostnad (FO) (5% av TK): 150 000
Total självkostnad: 3 750 000

Självkostnad per brevlåda: 18,75 SEK (3 750 000 / 200 000)

Exempel: Divisionskalkyl i tjänsteföretag
Konsultbolaget 3 Hjärnor AB arbetar med programmeringsuppdrag och kunde under år 2021 debitera 3 600 timmar till kunder. De totala kostnaderna för företaget under den här perioden var 2 600 000 SEK.

Självkostnad per timme: 722 SEK (2 600 000 / 3600)

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2022/11/10

Kontakta bokforingstips.se