Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Periodkalkyl

Överutnyttjande och övertäckning vid periodkalkylering (ekonomistyrning)

I en normalkalkyl använder man sig av normal volym när man beräknar den fasta kostnaden per styck. Den verkliga volymen kan vara högre än den normala och man pratar då om överutnyttjande.

Föregående | Sida: 2 av 2 |