Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

Kalkylering

Efterkalkylering och vad är en efterkalkyl? (ekonomistyrning)

En efterkalkyl upprättas efter det att ett beslut har fattats. En efterkalkyl för en produktkalkyl upprättas efter det att produktionen varit igång ett tag.

Fast kostnad och vad är fasta kostnader? (ekonomistyrning)

En fast kostnad är en volymspecifik kostnad. En fast kostnad förändras inte med producerad eller såld volym. En fast kostnad är alltså opåverkad av förändrad volym.

Fördelningsspecifik kostnad och vad är fördelningsspecifika kostnader? (ekonomistyrning)

Inom kalkyleringen finns det ett behov av att dela upp kostnader beroende på hur de fördelas till ett kalkylobjekt.

Förkalkylering och vad är en förkalkyl? (ekonomistyrning)

Inom kalkylering finns begreppet förkalkyl. En förkalkyl är ett beslutsunderlag och upprättas innan det att ett beslut fattas.


Halvfast kostnad och vad är halvfasta kostnader? (ekonomistyrning)

Halvfast kostnad är en typ av fast kostnad och är därmed volymspecifik. En halvfast kostnad är fast under vissa volymintervall och förändras stegvis till nya volymintervall.

Indirekt kostnad och vad är indirekta kostnader? (ekonomistyrning)

Indirekta kostnader är fördelningsspecifika kostnader. Indirekta kostnader är de kostnader som inte är direkta kostnader.

Kalkylering, vad är kalkylering? och kalkyler (ekonomistyrning)

Kalkylering innebär att man bearbetar information oftast finansiell information för att skapa beslutsunderlag till chefer som skall fatta beslut.

Kalkylmodeller och vad är kalkylmodeller? (ekonomistyrning)

Kalkyler är kalkylmodeller just därför att de är förenklade avbilder av verkligheten. När man bygger kalkylmodeller måste man göra en avvägning mellan exakthet och enkelhet.


Kalkylmässig avskrivning och vad är kalkylmässiga avskrivningar? (ekonomistyrning)

Kalkylmässig avskrivning är värdet på resursförbrukningen av anläggningstillgångar värderat till nupriser.

Kalkylmässig ränta och vad är en kalkylmässig räntesats? (ekonomistyrning)

Kalkylmässig ränta är en räntesats som beräknas på kalkylmässiga grunder för att användas i beräkningen av kalkylmässiga räntekostnader. Kalkylmässig ränta kan bestå av både avkastningskrav hos aktieägare och ränta för långivare.

Föregående | Sida: 2 av 5 | Nästa