Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Kalkylering

Kalkylmässig räntekostnad och vad är kalkylmässiga räntekostnader? (ekonomistyrning)

Allt kapital som binds upp i tillgångar i ett företag förorsakar räntekostnader för företaget. Kalkylmässig räntekostnad är en beräknad kostnad för det kapital som binds upp företaget.

Kalkylmässiga kostnader och vad är en kalkylmässig kostnad? (ekonomistyrning)

Kostnader kan definieras på olika sätt beroende på vilket syfte man har för dem. Inom kalkylering använder man sig av kalkylmässiga kostnader istället för bokföringsmässiga kostnader.

Kalkylobjekt och vad är kalkylobjekt? (ekonomistyrning)

Ett kalkylobjekt är den storhet som är fokus för en kalkyl. Kalkylobjekt i en produktkalkyl är en produkt. Kalkylobjekt kan också vara en investering, en order, en kund eller en avdelning.

Kalkylsyfte, vad är kalkylsyfte? och syftet med en kalkyl (ekonomistyrning)

Det är viktigt att ha ett klart kalkylsyfte innan man börjar arbeta med utvecklingen av en kalkylmodell.

Kapitalkostnad och vad är kapitalkostnader? (ekonomistyrning)

Kapitalkostnad består av kalkylmässig avskrivning och kalkylmässig räntekostnad för en anläggningstillgång.

Kausalitetsprincipen eller principen om orsak och verkan (ekonomistyrning)

Kausalitetsprincipen innebär att kalkylobjekt skall tillföras de intäkter och de kostnader som kalkylobjektet förorsakar.

Linjär avskrivning och vad är linjära avskrivningar? (ekonomistyrning)

En linjär avskrivning är en avskrivning som är lika stor varje gång för en anläggningstillgång.

Matchningsprincipen och vad är matchning? (ekonomistyrning)

Matchning är ett begrepp för resultatberäkning. Matchning innebär att intäkter och kostnader skall avse samma kalkylobjekt när ett resultat beräknas.

Målkostnadskalkylering och vad är en målkostnadskalkyl? (ekonomistyrning)

Målkostnadskalkyl är en kalkyl som inte tar produktions- förutsättningarna för givna. Målkostnadskalkylen kommer från Japan.

Nominell ränta och vad är en nominell räntesats? (ekonomistyrning)

Inom kalkylering är det viktigt att man kan skilja på nominell och real ränta. En nominell ränta innehåller kompensation för inflation.

Föregående | Sida: 3 av 5 | Nästa
Chatta med Abot 001