Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Personalkostnader

Bokföra gratifikationer och gratifikation (bokföring med exempel)

Gratifikationer är kontanta ersättningar som lämnas till anställda när exempelvis mål för omsättning uppnåtts, mål för resultat har uppnåtts eller när en viss anställningstid uppnåtts.

Bokföra gåvor till anställda och gåva till anställd (bokföring med exempel)

Gåvor som en redovisningsenhet lämnar till anställda eller delägare är enligt huvudregeln skattepliktiga förmåner men det finns undantag för gåvor som är skattefria.

Bokföra hemförsäkringar till anställda och förmån av fri hemförsäkring (bokföring med exempel)

Om en redovisningsenhet betalar för hemförsäkringar till anställda eller delägare utgör det en skattepliktig förmån av fri hemförsäkring som skall tas upp till förmånsbeskattning.

Bokföra hemhjälp till anställda och förmån av hushållstjänster (bokföring med exempel)

En förmån av fri hemhjälp eller fria hushållstjänster som utförs hemma hos en anställd eller en delägare och som bekostas av en redovisningsenhet är en skattepliktig förmån för förmånstagaren.Bokföra hemlånedatorer och förmån av fri lånedator (bokföring med exempel)

Hemlånedatorer som ägs eller leasas av en redovisningsenhet och som fritt får disponeras av anställda eller delägare i hemmet utgör en skattepliktig förmån av fria lånedatorer om inte datorerna anses utgöra arbetsredskap.

Bokföra hyresförmån och förmån av fri hyra (bokföring med exempel)

En förmån av fri bostad i en hyreslägenhet för en anställd eller en delägare är en skattepliktig hyresförmån eftersom en redovisningsenhet bekostar privata boendeutgifter.

Bokföra jubileumsgåvor till anställda och jubileumsgåva till anställd (bokföring med exempel)

Jubileumsgåvor som lämnas till anställd personal och styrelseledamöter i samband med att en redovisningsenhet firar jubileum är under vissa förutsättningar skattefria förmåner medan jubileumsgåvor som lämnas till ej anställda delägare är skattepliktiga.

Bokföra julgåvor till anställda och julgåva till anställd (bokföring med exempel)

Julgåvor av mindre värde som lämnas till anställd personal är skattefria förmåner om gränsvärdet underskrids men julgåvor som lämnas till delägare som inte är anställda är skattepliktiga förmåner.Bokföra kostförmån och förmån av fri kost (bokföring med exempel)

En skattepliktig kostförmån uppstår när en redovisningsenhet betalar eller subventioner måltider för en anställd eller en delägare, om det inte rör sig om måltider vid representation eller måltider som obligatoriskt ingår i priset vid tjänsteresor.

Bokföra kostnadsersättningar till anställda (bokföring med exempel)

Kostnadsersättningar är skattefria ersättningar till anställda och delägare i en redovisningsenhet som avser privata utlägg i tjänsten och som är skattemässigt avdragsgilla för en juridisk eller fysisk person.

Föregående | Sida: 3 av 9 | Nästa