Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

K2 Mindre företag

10. Immateriella och materiella anläggningstillgångar (K2)

I detta kapitel beskrivs de bestämmelser som gäller för redovisning och värdering av immateriella och materiella anläggningstillgångar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

11. Finansiella anläggningstillgångar (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella anläggningstillgångar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

12. Varulager och lager av varor (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid värdering av varulager enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

13. Kortfristiga fordringar (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av kortfristiga fordringar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.


14. Kortfristiga placeringar, kassa och bank (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av kortfristiga placeringar samt kassa och bank enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

15. Eget kapital och obeskattade reserver (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av eget kapital och obeskattade reserver enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

16. Avsättningar (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av avsättningar enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

17. Skulder, lån och andra förpliktelser (K2)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av skulder enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.


18. Tilläggsupplysningar och noter (K2)

Detta kapitel ska tillämpas på noter som ska lämnas i årsredovisningen enligt BFNAR 2016:10 för mindre företag.

19. Koncernföretag och företag som äger andelar i intresseföretag (K2)

Detta kapitel ska tillämpas när ett företag redovisar andelar i ett koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag enligt BFNAR 2016:10.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa