Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

01. Tillämpning och vilka får tillämpa BFNAR 2016:10 (K2)

1.1 Detta allmänna råd får endast tillämpas av företag som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554).

Följande mindre företag får inte tillämpa detta allmänna råd:
a) Företag som är publika aktiebolag.
b) Företag som är moderföretag enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen i en större koncern enligt 1 kap. 3 § första stycket 6 samma lag.
c) Företag som är moderföretag enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen i en mindre koncern enligt 1 kap. 3 § första stycket 7 samma lag och som upprättar koncernredovisning.
d) Företag som är fysiska personer eller dödsbon.

1.2 I detta allmänna råd betyder
a) handelsbolag: handelsbolag och kommanditbolag,
b) stiftelse: stiftelse och företag som drivs under stiftelseliknande former,
c) ideell förening: ideell förening, registrerat trossamfund och liknande sammanslutning, och
d) samfällighetsförening:
a. samfällighetsförening enligt 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
b. viltvårdsområdesförening enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
c. fiskevårdsområdesförening enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden,
d. häradsallmänning enligt lagen (1952:166) om häradsallmänningar,
e. allmänningsskog enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, och
f. liknande sammanslutning.


1.3 Detta allmänna råd tillämpas när ett företag upprättar årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

1.4 Detta allmänna råd ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse, trots det som anges i 2 kap. 3 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

Ett företag som tillämpar detta allmänna råd får inte samtidigt tillämpa annan normgivning när årsredovisningen upprättas om inte annat framgår av tredje stycket eller av punkt 1.5 eller 1.6.

Ett företag får tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (BFNAR 2020:1).

1.5 Ett aktiebolag ska, i förekommande fall, tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.

1.6 En ekonomisk förening ska, i förekommande fall, tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:5) om redovisning av fusion.


1.7 Är en fråga inte reglerad i detta allmänna råd ska företaget söka vägledning i följande ordning:
a) Regler i detta allmänna råd som behandlar liknande frågor.
b) Grundläggande redovisningsprinciper enligt 2 kap. 4 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och grundläggande principer i detta allmänna råd, se kapitel 2.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2021-10-28

Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2021/10/28

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se