Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

01. Tillämpning och vilka får tillämpa BFNAR 2016:10 (K2)

1.1 Detta allmänna råd får endast tillämpas av företag som är mindre företag enligt 1 kap. 3 § första stycket 5 årsredovisningslagen (1995:1554).

Följande mindre företag får inte tillämpa detta allmänna råd:
a) Företag som är publika aktiebolag.
b) Företag som är moderföretag enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen i en större koncern enligt 1 kap. 3 § första stycket 6 samma lag.
c) Företag som är moderföretag enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen i en mindre koncern enligt 1 kap. 3 § första stycket 7 samma lag och som upprättar koncernredovisning.
d) Företag som är fysiska personer eller dödsbon.

1.2 I detta allmänna råd betyder
a) handelsbolag: handelsbolag och kommanditbolag,
b) stiftelse: stiftelse och företag som drivs under stiftelseliknande former,
c) ideell förening: ideell förening, registrerat trossamfund och liknande sammanslutning, och
d) samfällighetsförening:
a. samfällighetsförening enligt 17 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
b. viltvårdsområdesförening enligt 1 § lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
c. fiskevårdsområdesförening enligt 1 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden,
d. häradsallmänning enligt lagen (1952:166) om häradsallmänningar,
e. allmänningsskog enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, och
f. liknande sammanslutning.

1.3 Detta allmänna råd tillämpas när ett företag upprättar årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

1.4 Detta allmänna råd ska tillämpas i sin helhet och utan avvikelse, trots det som anges i 2 kap. 3 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

Ett företag som tillämpar detta allmänna råd får inte samtidigt tillämpa annan normgivning när årsredovisningen upprättas om inte annat framgår av punkt 1.5 eller 1.6.

1.5 Ett aktiebolag ska, i förekommande fall, tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 1999:1) om fusion av helägt aktiebolag och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:2) om redovisning av fusion.

1.6 En ekonomisk förening ska, i förekommande fall, tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 1999:1) om fusion av helägt aktiebolag.

Vid annan fusion än fusion av helägt dotteraktiebolag enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar kan Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:2) om redovisning av fusion ge vägledning.

1.7 Är en fråga inte reglerad i detta allmänna råd ska företaget söka vägledning i följande ordning:
a) Regler i detta allmänna råd som behandlar liknande frågor.
b) Grundläggande redovisningsprinciper enligt 2 kap. 4 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och grundläggande principer i detta allmänna råd, se kapitel 2.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2019-12-03

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver du ett bra webbhotell? Loopia erbjuder webbhotell med e-post, dns-tjänst, vps-tjänst och domännamn. Klicka här för att se aktuella erbjudanden, vi använder själv Loopia och är väldigt nöjda.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2019-12-03

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se


Chatta med Abot 001