Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Självkostnadskalkyl, självkostnadskalkyler och vad är självkostnadskalkylering? (ekonomistyrning)

En självkostnadskalkyl är en kalkyl där fullständig kostnadsfördelning till kalkylobjekt görs. I en självkostnadskalkyl används kostnadsbegreppen direkta kostnader och indirekta kostnader.

Direkta kostnader registreras direkt på en kostnadsbärare i en självkostnadskalkyl och indirekta kostnader fördelas till kostnadsställen. Indirekta kostnader i en självkostnadskalkyl fördelas till kostnadsbärare från kostnadsställen med hjälp av en fördelningsnyckel.

En enkel form av självkostnadskalkyl är påläggskalkylen, där de direkta kostnaderna används som fördelningsnycklar för indirekta kostnader. De indirekta kostnaderna fördelas då till kostnadsbärare via pålägg på direkta kostnader. Om tillverkningsomkostnaderna är 10 000 kr i en tillverkningsavdelning och de totala direkta lönekostnaderna 20 000 kr för alla produkter så är pålägget 50% på direkt lön (10000/20000).

Indirekta kostnader fördelas vanligtvis så här i påläggskalkylering:
MO fördelas som pålägg på direkt material
TO fördelas som pålägg på direkt lön
AO fördelas som pålägg på tillverkningskostnaden
FO fördelas som pålägg på tillverkningskostnaden

Direkt material och direkt lön måste uppskattas i en förkalkyl och sedan registreras på kostnadsobjekt så att en efterkalkyl kan upprättas. Direkt material uppskattas i en förkalkyl genom att man beräknar hur mycket material som krävs per enhet av kostnadsobjektet och multiplicerar respektive mängd med ett kalkylpris. I en efterkalkyl beräknas direkt material som den verkliga materialförbrukningen till verkligt pris dividerat med den tillverkade volymen av kostnadsobjektet. Direkt lön uppskattas i en förkalkyl genom att man beräknar den tidsåtgång som krävs för att producera en enhet av kostnadsobjektet multiplicerat med en lönekostnad per tidsenhet. I en efterkalkyl beräknas direkt lön som den verkliga tidsåtgången till verkligt arbetskraftspris dividerat med den tillverkade volymen av kostnadsobjektet.

Exempel: Beräkna pålägg för en självkostnadskalkyl
Ett tillverkande företag har utformat ett kalkylsystem med kostnadsställen och kostnadsbärare. Företaget har beräknat storleken på kostnaderna för varje kostnadsställe baserat på historiska siffror och kommer att registrera kostnader på kostnadsställen i framtiden för att kunna följa upp förkalkylerna.

Beräknade kostnader för kostnadsställen per år (SEK)
Inköp och materialhantering (MO): 50 000
Tillverkningsavdelning (TO): 400 000
Ekonomi och försäljning (AFFO): 200 000

Företagets produktionspersonal (1 anställd) har en total personalkostnad om 240 000 SEK per år (DL) och antalet tillgängliga timmar per år beräknas vara 1760 (220 dagar * 8 timmar). Direkt lön per timme sätts till 137 SEK (240000/1760). Företaget har en kapacitet att tillverka 100 000 enheter av en produkt under ett år och materialkostnaden per enhet är 2 SEK. Den totala kostnaden för direkt material är 200 000 SEK för ett år.

Beräknade pålägg
MO-pålägg: 25 % (50 000/200 000)
TO-pålägg: 167 % (400 000/240 000)
AFFO-pålägg: 23 % (200 000/(200 000+240 000+50 000+400 000))

Exempel: självkostnadskalkyl
Självkostnaden för produkt 1 skall beräknas i ett tillverkande företag.

DM (direkt material): 10 kr/st
DL (direkt lön): 20 kr/st
MO (materialomkostnad): 20% av DM
TO (tillverkningsomkostnad): 80% av DL
AO (administrationsomkostnad): 20% av Tillverkningskostnad
FO (försäljningsomkostnad): 5% av Tillverkningskostnad

DM: 10 kr/st
MO: 2 kr/st (10*0,2)
DL: 20 kr/st
TO: 16 kr/st (20*0,8)
Tillverkningskostnad: 48 kr/st (10+2+20+16)
AO: 9,6 kr/st (48*0,2)
FO: 2,4 kr/st (48*0,05)
Självkostnad: 60 kr/st (48+9,6+2,4)

Gratis mall för självkostnadskalkyl

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2012/05/23

Kontakta bokforingstips.se