Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

Självkostnadskalkyl

Vad är direkt material och direkta materialkostnader? (ekonomistyrning)

Direkt material är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Direkt material är en direkt kostnad. Direkt material är kostnader för råvaror som köps in och fraktkostnader förknippade med inköp.

Vad är en kalkyltrappa? (ekonomistyrning)

En kalkyltrappa visar hur självkostnaden byggs upp av kostnadsslag. I en kalkyltrappa läggs kostnadslag stegvis på varandra från kostnader för direkt material till resultat.

Vad är en kostnadsbärare? (ekonomistyrning)

Begreppet kostnadsbärare används inom självkostnadskalkylering. Kostnadsbärare är synonymt med kalkylobjekt.

Vad är ett hjälpkostnadsställe? (ekonomistyrning)

Ett kostnadsställe som inte är huvudkostnadsställe är hjälpkostnadsställe. Hjälpkostnadsställe kallas även för indirekta avdelningar. Ett hjälpkostnadsställe kan utföra tjänster åt ett huvudkostnadsställe.Vad är ett huvudkostnadsställe? (ekonomistyrning)

Vid fördelning av indirekta kostnader mellan kostnadsställen och till huvudkostnadsställe används fördelningsnycklar. Ett huvudkostnadsställe är det slutliga kostnadsstället varifrån den slutliga fördelningen av indirekta kostnader till kostnadsbärare sker.

Vad är ett kostnadsställe? (ekonomistyrning)

Begreppet kostnadsställe används inom självkostnadskalkylering. Ett kostnadsställe är en avgränsad enhet inom ett företaget, tillexempel en avdelning eller en funktion, som förbrukar resurser.

Vad är försäljningsomkostnad och försäljningsomkostnader? (ekonomistyrning)

Försäljningsomkostnad är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl. Försäljningsomkostnad är en indirekt kostnad. Försäljningsomkostnad registreras direkt på ett kostnadsställe.

Vad är inköpspris i en självkostnadskalkyl? (ekonomistyrning)

Inköpspris är ett kostnadsslag i en självkostnadskalkyl för ett handelsföretag. Inköpspris är en direkt kostnad. Inköpspris registreras direkt på ett kalkylobjekt.Vad är kostnadsfördelning? (ekonomistyrning)

Kostnadsfördelning blir allt viktigare i kalkylering. Omkostnaderna i dagens företag är väldigt stora på grund av att företag har blivit mer kapitalintensiva. Kostnadsfördelning innebär att fördela kostnader till kalkylobjekt.

Vad är kostnadsslag i en självkostnadskalkyl? (ekonomistyrning)

Begreppet kostnadsslag används inom självkostnadskalkylering. Kostnadsslag är kostnader av likartad typ som har grupperats. Kostnadsslag är en kostnadskategori som skall fördelas till kalkylobjekt.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa