Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Tillgångar

Bokföra kaffeautomat, kaffemaskin, kaffebryggare (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet kan anskaffa eller hyra en kaffeautomat, kaffemaskin eller kaffebryggare för att tillgodose behovet av kaffe på arbetsplatsen. En redovisningsenhet kan anskaffa kaffeautomater för att hyra ut dem eller för att sälja dem vidare i sin återförsäljningsverksamhet.

Bokföra kapitalförsäkring och kapitalförsäkringar (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet som vill få avkastning på sitt kapital kan anskaffa en svensk eller en utländsk kapitalförsäkring från ett försäkringsföretag i stället för att göra direkta investeringar i finansiella instrument.

Bokföra kassa, bank och likvida medel (bokföring med exempel)

Kassa, bank och likvida medel är kontanter i en redovisningsenhet som kan användas i verksamheten eller betalas ut till bolagets ägare.

Bokföra kassaapparater, kassaregister och kassasystem (bokföring med exempel)

Företag inom handeln måste anskaffa eller hyra certifierade kassaapparater, kassaregister eller kassasystem för att registrera kontantförsäljningen och för att hålla kontanter. En redovisningsenhet kan anskaffa kassaregister för att hyra ut dem eller för att sälja dem vidare i sin återförsäljningsverksamhet.

Bokföra kassaskåp och kassavalv (bokföring med exempel)

Redovisningsenheter som handhar stora mängder kontanter eller andra fysiska värdebevis kan vilja anskaffa ett kassaskåp eller ett kassavalv för att skydda dessa tillgångar. En redovisningsenhet kan anskaffa kassaskåp för att hyra ut dem eller för att sälja dem vidare i sin återförsäljningsverksamhet.

Bokföra konsignationslager (bokföring med exempel)

Ett konsignationslager är en finansieringslösning som innebär att en leverantör placerar varor hos en kund utan att kunden behöver betala något förrän varorna har sålts vidare.

Bokföra konstverk, konst och tavlor (bokföring med exempel)

Ett företag kan köpa in konst och tavlor för att liva upp sina lokaler, för att hyra ut konstverken eller för att sälja konstverken vidare i sin återförsäljningsverksamhet.

Bokföra kontorsinredning (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet med kontorslokaler har normalt behov av kontorsinredning, kontorsinredning kan även anskaffas för att hyras ut eller för att säljas vidare i en återförsäljningsverksamhet.

Bokföra kontorsmöbler (bokföring med exempel)

En redovisningsenhet med kontorslokaler har normalt behov av kontorsmöbler, kontorsmöbler kan även anskaffas för att hyras ut eller för att säljas vidare i en återförsäljningsverksamhet.

Bokföra kundfordran och kundfordringar (bokföring med exempel)

Kundfordringar uppstår vid kreditförsäljning när en redovisningsenhet har fakturerat kunder och utgörs av fordringar på kunder för levererade varor och utnyttjade tjänster.

Föregående | Sida: 3 av 6 | Nästa
Chatta med Abot 001