Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Gratis bokföring? Bokio tillhandahåller en tjänst för bokföring, fakturering och lönehantering via nätet. Klicka här för att komma igång redan idag, Bokio är gratis i sitt grundutförande och är inte bindande.

K3 Icke noterade företag

21. Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar enligt BFNAR 2012:1.

22. Skulder och Eget kapital (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid klassificering av ett företags utfärdade finansiella instrument som antingen skuld eller eget kapital enligt BFNAR 2012:1.

23. Intäkter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av intäkter enligt BFNAR 2012:1.

24. Offentliga bidrag (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av och upplysningar om erhållna offentliga bidrag enligt BFNAR 2012:1.


25. Låneutgifter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av låneutgifter enligt BFNAR 2012:1.

26. Aktierelaterade ersättningar (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av aktierelaterade ersättningar med undantag av ersättning för nettotillgångar som förvärvats i samband med ett rörelseförvärv enligt BFNAR 2012:1.

27. Nedskrivningar (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid nedskrivningar av anläggningstillgångar enligt BFNAR 2012:1.

28. Ersättningar till anställda (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av ersättningar till anställda enligt BFNAR 2012:1.


29. Inkomstskatter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av inkomstskatter enligt BFNAR 2012:1.

30. Effekter av ändrade valutakurser (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid omräkning av poster i utländsk valuta enligt BFNAR 2012:1.

Föregående | Sida: 3 av 4 | Nästa