Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K3 Icke noterade företag

21. Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar enligt BFNAR 2012:1.

22. Skulder och Eget kapital (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid klassificering av ett företags utfärdade finansiella instrument som antingen skuld eller eget kapital enligt BFNAR 2012:1.

23. Intäkter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av intäkter enligt BFNAR 2012:1.

24. Offentliga bidrag (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av och upplysningar om erhållna offentliga bidrag enligt BFNAR 2012:1.25. Låneutgifter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av låneutgifter enligt BFNAR 2012:1.

26. Aktierelaterade ersättningar (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av aktierelaterade ersättningar med undantag av ersättning för nettotillgångar som förvärvats i samband med ett rörelseförvärv enligt BFNAR 2012:1.

27. Nedskrivningar (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid nedskrivningar av anläggningstillgångar enligt BFNAR 2012:1.

28. Ersättningar till anställda (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av ersättningar till anställda enligt BFNAR 2012:1.29. Inkomstskatter (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av inkomstskatter enligt BFNAR 2012:1.

30. Effekter av ändrade valutakurser (K3)

Detta kapitel ska tillämpas vid omräkning av poster i utländsk valuta enligt BFNAR 2012:1.

Föregående | Sida: 3 av 4 | Nästa