Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

K3 Icke noterade företag

32. Händelser efter balansdagen (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på händelser efter balansdagen enligt BFNAR 2012:1.

33. Upplysningar om närstående (K3)

Detta kapitel ska tillämpas på upplysningar om närstående enligt BFNAR 2012:1.

34. Jord- och skogsbruksverksamhet samt utvinning av mineraltillgångar (K3)

Kapitlet behandlar jord- och skogsbruksverksamhet samt utvinning av mineraltillgångar i enlighet med BFNAR 2012:1.

35. Första gången detta allmänna råd tillämpas (K3)

Detta kapitel ska endast tillämpas första gången en finansiell rapport upprättas enligt BFNAR 2012:1.36. Särskilda regler för stiftelser och företag som drivs under stiftelseliknande former (K3)

Detta kapitel i BFNAR 2012:1 ska tillämpas av företag som är stiftelser eller som drivs under stiftelseliknande former.

37. Ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar (K3)

Detta kapitel i BFNAR 2012:1 ska tillämpas av företag som är ideella föreningar, registrerade trossamfund och liknande sammanslutningar.

Föregående | Sida: 4 av 4 |