Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Budgeterad volym och vad är budgeterad volym? (ekonomistyrning)

Budgeterad volym en planerad volym för en framtida tidsperiod, exempelvis så kan antalet arbetade timmar under nästkommande år i en avdelning budgeteras.

När man skall beräkna en kostnad per enhet kan man använda sig av en budgeterad volym för den här enheten. Det kan tillexempel vara aktuellt att beräkna en maskins kostnad dividerat med budgeterad volym i enheten tid för en maskin. Man vill göra det här för att på fram en kostnad för maskinen per timme.

Att man vill göra sådana här beräkningar beror på att man vill kunna fördela ut maskinkostnaden på produkter beroende på hur produkterna utnyttjar maskinen. Att använda en budgeterad volym är att föredra framför att använda en historisk volym just därför att man kan ta hänsyn till vad som kan hända i framtiden. Att använda sig av budgeterad volym kan ha vissa nackdelar dock. När man gör beräkningar baserat på budgeterad volym tar man inte hänsyn till outnyttjad kapacitet.


Kostnaden per timme kan bli för hög just på grund av att en maskin inte används hela tiden. Kostnaden per timme blir högre när budgeterad volym blir lägre vilket kan leda till att man hamnar i en ond spiral. Högre beräknade kostnader ger högre priser vilket minskar efterfrågan på produkterna och även budgeterad volym vilket leder till ännu högre kostnad per timme osv.

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera.

Uppdaterad: 2010-02-05

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se