Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se
Startsidan
Löneadministration
Koncernredovisning
Redovisning enligt IFRS
Forum om bokföring
Årsredovisning
Belopp och procent
Nyckeltal
Källförteckning
Sekretesspolicy
Länktips

Hjälp oss att fortsätta driva den här hemsidan. En donation behandlas som en vanlig försäljning, skattepliktig för oss och avdragsgill för dig. Vi redovisar moms om 20 % (25 % momssats) på inbetalt belopp, moms om 25 % tillkommer på donerat belopp.
Donera via faktura
Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

03. Vad som ska bokföras i föreningen (K1 IF)

3.1 En förening ska bokföra tillgångar som den äger.

Medel som föreningen tagit emot för annans räkning ska också bokföras som tillgång. (BFNAR 2013:4).

3.2 Upphävd. (BFNAR 2013:4).

3.3 Gåva i form av arbetsinsats ska inte bokföras i föreningen.

3.4 En förening ska bokföra samtliga skulder.

En skuld som är tvistig ska bokföras om tvisten rör skuldens existens, belopp, kvaliteten på det levererade eller liknande. Uppenbart grundlösa krav som riktas mot föreningen ska däremot inte bokföras.

3.5 Inkomst är endast det som föreningen tar emot för egen räkning. Belopp som tas ut för någon annans räkning, såsom t.ex. mervärdesskatt, utgör inte inkomst.

3.6 Föreningens inkomster ska bokföras enligt följande:

Typ av inkomst Inkomst som ska bokföras Inkomsten ska bokföras till
Inkomst av medlemsavgift Avgift till den allmänna föreningsverksamheten det belopp som betalats som medlemsavgift.
Inkomst av gåva och bidrag Gåva till föreningens verksamhet det nominella värdet när det gäller likvida medel och i annat fall gåvans anskaffningsvärde enligt punkt 6.11, 6.20, 6.32, 6.44 eller 6.60.
Bidrag till föreningens verksamhet det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Övrig verksamhetsinkomst Ersättning för deltagande i eller utnyttjande av föreningens verksamhet det belopp som står på kvittot, fakturan eller någon motsvarande handling.
Inkomst vid försäljning Ersättning för varor och tjänster det belopp som står på kvittot eller fakturan.
Ersättning för andra tillgångar det belopp som står på kvittot, fakturan eller avräkningsnotan.
Inkomst av skadestånd, försäkringsersättning m.m. Andra inkomster som hänför sig till föreningen såsom skadestånd, försäkringsersättningar m.m. det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Ränteinkomst och utdelning Avkastning på föreningens finansiella tillgångar det belopp som står på räntebeskedet eller liknande.

3.7 Utgift är endast det som föreningen ger ut för det som tillkommer föreningen. Belopp som ges ut för någon annans räkning, såsom t.ex. avdragsgill mervärdesskatt, utgör inte utgift.


3.8 Föreningens utgifter ska bokföras enligt följande:

Typ av utgift Utgift som ska bokföras Utgiften ska bokföras till
Allmänna utgifter i verksamheten Utgifter för föreningens verksamhet det belopp som står på kvittot, fakturan eller någon motsvarande handling.
Utgift för skadestånd m.m. Andra utgifter som hänför sig till föreningen såsom skadestånd m.m. det belopp som står på beslutet eller någon motsvarande handling.
Ränteutgift Ränteutgift på föreningens låneskulder det belopp som står på räntebeskedet eller liknande.

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2012-11-03


Gratis bokföring och fakturering?, via Bokio kan du gratis sköta din bokföring och fakturering i molnet. Genom att lägga till några kronor per månad kan du få fler avancerade funktioner för din administration. Klicka här för att komma igång redan idag, det är inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/11/03

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.se