Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

02. Definitioner (K1 IF)

2.1 Bidrag är likvida medel som en förening får från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ.

2.2 Villkorade bidrag är bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

2.3 Erhållna gåvor är tillgångar, med undantag för bidrag enligt punkt 2.1, som utan krav på ekonomisk motprestation lämnas till en förening från en givare. Som erhållna gåvor räknas även förvärv genom testamente.

2.4 Anskaffningsvärde beräknas exklusive ingående mervärdesskatt som föreningen får dra av eller som återbetalas enligt mervärdesskattelagen (1994:200). (BFNAR 2013:4).

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2015-11-03

Enkel bokföring och fakturering?, via Bokio kan du sköta din bokföring och fakturering i molnet. Bokios smarta mallar sköter konteringen automatiskt så att du kan vara trygg med att du gör rätt. Klicka här för att komma igång redan idag.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan ditt företag låna mellan 10 000 kr och 30 000 000 kr under upp till 5 år. Det finns cirka 24 långivare att välja mellan och du får ett låneförslag inom 2 dagar (Gör en ansökan idag).

Uppdaterad: 2015/11/03

Kontakta bokforingstips.se