Bokforingstips.se
Meny Sök Bokforingstips.se

02. Definitioner (K1 IF)

2.1 Bidrag är likvida medel som en förening får från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ.

2.2 Villkorade bidrag är bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

2.3 Erhållna gåvor är tillgångar, med undantag för bidrag enligt punkt 2.1, som utan krav på ekonomisk motprestation lämnas till en förening från en givare. Som erhållna gåvor räknas även förvärv genom testamente.

2.4 Anskaffningsvärde beräknas exklusive ingående mervärdesskatt som föreningen får dra av eller som återbetalas enligt mervärdesskattelagen (1994:200). (BFNAR 2013:4).

Källa: www.bfn.se, Bokföringsnämnden, 2015-11-03

Behöver ditt företag redovisning eller revision? Ageras är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig hitta en redovisningskonsult eller revisor som passar dina behov. Klicka här och prova idag, Ageras är gratis och inte bindande.

Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här online, årsredovisning online. Du betalar per årsredovisning men behöver bara betala om du är helt nöjd.
Uppdaterad: 2015-11-03

Dela innehåll


Kontakta bokforingstips.seHogia
Doxservr
Chatta med Abot 001